Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ

Adres mailowy
marek.mazur@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6684-9790
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Marek_Mazur2

Obszar zainteresowań badawczych

  • profesjonalizacja komunikowania publicznego i politycznego (w tym: marketing polityczny)
  • mediatyzacja komunikowania publicznego i politycznego (w tym: relacje mediów i polityki, relacjonowanie polityki w mediach)

Wybrane publikacje

M. Mazur, Relacjonowanie wyborów samorządowych w 2018 roku w publicznej telewizji regionalnej w świetle założeń misji publicznej (na przykładzie programu informacyjnego „Aktualności” TVP3 Katowice), Zeszyty Prasoznawcze 2019, t. 62, nr 1, s. 12-30

M. Mazur, M. Kornacka-Grzonka (red.), Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego T. 2, Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 218

M. Mazur, Od reprezentanta partii do dominanty wizerunku marki partii – przegląd typów personalizacji strategicznej w polskich kampaniach parlamentarnych, Studia Politologiczne Vol. 45 (2017), s. 71-90

M. Mazur, Partia Razem w prasie opiniotwórczej przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku, Polityka Społeczna 2017, nr 1, s. 59-72

M. Mazur, Personalizacja kampanii wyborczej. Przypadek polskich wyborów parlamentarnych w 2015 roku, w: Kolczyński M. (red.), Polskie wybory 2014-2015: kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. T. 1., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 201-223

M. Mazur, K. Stelmach, Social media in an electoral campaign: the case of Polish parliamentary campaign in 2015, w: M. Kolczyński, M. Myśliwiec, M. José Pérez del Pozo (red.), Elections in Poland and Spain and their consequences, Silesian University, Faculty of Public Policies in Opava, Opava 2017, s. 80-95

M. Mazur Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014, s. 224

return to top