Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Robert Rajczyk, prof. UŚ

Adres mailowy
robert.rajczyk@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0003-2848-4775
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Rajczyk
Google Scholar
https://tiny.pl/7ndct
Academia.edu
https://silesian.academia.edu/RRajczyk

Obszar zainteresowań badawczych

  • Współczesna propaganda i dezinformacja
  • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

 

Wybrane publikacje

The type of participation in socio-political protests as a function of political activation in the era of social media / Grażyna Piechota, Robert Rajczyk, Volodymyr Lytvynenko, Viktoriia Grydchyna.// Rev. Rom. Stiinte Polit. (Print). – 2020, nr 1, s. 188-213

UATV – narzędzie dyplomacji publicznej czy propagandy zewnętrznej? : analiza serwisu internetowego ukraińskiego państwowego kanału telewizyjnego / Robert Rajczyk.// Zesz. Prasozn. – 2020, nr 2, s. 111-126
https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/2-242/art/16648/

UATV : narzędzie komunikacji strategicznej państwa ukraińskiego czy medium propagandowe? / Robert Rajczyk // W: Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. – S. 215-230. – ISBN 978-83-8180-218-5

Oblicza współczesnej propagandy : przypadek chińsko-tajwańskiej wojny informacyjnej / Robert Rajczyk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – 166 s. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3855) – ISBN 978-83-226-3695-4

Public diplomacy as Taiwanese diplomacy’s essential tool / Robert Rajczyk, Grażyna Piechota.// Athenaeum (Tor.). – 2019, vol. 64, s. 232-249
https://tiny.pl/7ndd1

Institutionalization of Ukraine’s information policy as a function of strategic communication / Grażyna Piechota, Robert Rajczyk.// Środkowoeuropejskie Stud. Polit. – 2018, nr 3, s. 65-8
https://tiny.pl/7ndds

Media system in the Republic of Moldova / Robert Rajczyk.// Wschód Eur. – 2018, no. 1, s. 121-135
https://tiny.pl/7ndfh

Nowoczesne wojny informacyjne / Robert Rajczyk. – Warszawa : Difin, 2016. – 166 s. – ISBN 978-83-8085-150-4

The Role of Social Media During Protests on Maidan / Grażyna Piechota, Robert Rajczyk.// Commun. Today (Trnava). – 2015, no. 2, s. 87-97
https://tiny.pl/7ndff

Measures and Objectives of Taiwanese Digital Diplomacy. International Legal Status / Robert Rajczyk.// W: Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii : praca zbiorowa. – Poznań : Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, 2017. – S. 67-79. – ISBN 978-83-949981-1-0
http://www.ptks.pl/j3x/images/ebook2017.pdf

Projekty badawcze

World’s impact on Taiwanese media system – grant badawczy zrealizowany w okresie 21.06-26.09.2015 we współpracy z Nanhua University w Dalin. Badania finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej za pośrednictwem National Central Library w Tajpej; Kierowanie projektem

Public diplomacy. A modern tool of Taiwanese diplomacy – grant badawczy zrealizowany w okresie 30.06 – 02.10.2017 we współpracy z Nanhua University w Dalin. Badania finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej za pośrednictwem National Central Library w Tajpej; Kierowanie projektem

How Western Media Frames New Southbound Policy – grant badawczy zrealizowany w okresie 18.06-01.10.2019 we współpracy z Nanhua University w Dalin. Badania finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej za pośrednictwem National Central Library w Tajpej; Kierowanie projektem

A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapeszt. W okresie od 2.10.2017 do 30.04.2018 w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską i realizowanego przez Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie ekspert w przygotowaniu kompleksowego opracowania obejmującego problematykę służby cywilnej w wybranych państwach Unii Europejskiej, w szczególności dotyczącego zarządzania zasobami ludzkimi, doskonalenia kadr oraz przywództwa; Wykonawca

The role of social media during protests on Maidan – comparative research – badania zespołowe, zrealizowane w maju 2015 roku, we współpracy z Kijowskim Uniwersytetem im. Borisa Grinchenko w Kijowie oraz Uniwersytetem Narodowym im Iwana Franko we Lwowie. Projekt finansowany z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanej Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej KAAFM; Wykonawca

return to top