Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Aneta Borowik, prof. UŚ

07.11.2019 - 22:41, aktualizacja 29.09.2021 - 12:27
Redakcja: am

dr Aneta Borowik, prof. UŚ
e-mail: aneta.borowik@us.edu.pl

dyżury:
wtorki 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 25

Magister historii sztuki (1998), UJ; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (2008), UJ. Zatrudniona kolejno jako asystent (2008-2009) oraz adiunkt (od 2010) w Zakładzie Historii Sztuki, następnie w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2019 r. – w Instytucie Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Stypendystka funduszu Karola Estreichera, laureatka nagrody Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe (2012). W latach 1994-1995 uczestniczyła w akcji dokumentacji kościołów rzymskokatolickich na Ukrainie. Od 2001 do 2002 r. realizowała projekt badawczy „Architektura neobarokowa historycznego obszaru Galicji w XIX i XX w.” finansowany przez Komitet Badań Naukowych, w latach 2014-2018 kierowała projektem badawczym „Architektura i urbanistyka lat 60. i 70. XX w. na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Forma, ideologia, wpływy, waloryzacja” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Brała udział w projekcie badawczym: „Architektura Galicji w XIX wieku” (kierownik prof. Jacek Purchla), obecnie uczestniczy w dwóch projektach badawczych: „Między Centrum a Prowincją. Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej” (kierownik prof. Jakub Lewicki) oraz „Twórcy Śląskiej Architektury” (Biblioteka Śląska w Katowicach). Współpracowała z Instytutem Architektury w Krakowie przy katalogu wystawy „Adolf Szyszko-Bohusz reakcyjny modernista” oraz opracowaniu części merytorycznej Krakowskiego szlaku modernizmu. Pełniła funkcję ekspercką w ramach współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem w Katowicach, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Regionalnym Instytutem Dziedzictwa w Katowicach oraz Komitetem nagrody Europa Nostra. Prowadzi działalność w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Podejmuje działania na rzecz ochrony zabytków regionu. Członek: Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (członkostwo honorowe), Komisji egzaminacyjnej wojewódzkich eliminacji olimpiady z historii sztuki, Rady Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (2014-2015), Rady Programowej Fundacji „Napraw sobie miasto” (2012-2014). W latach 2014-2016 kierowała Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków jako Zastępca, a następnie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, a w 2019 r. – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje nad architekturą i urbanistyką Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Kresów Wschodnich.

Wybrane publikacje:

 • Nowe Katowice: forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945-1980), wyd. Neriton, Warszawa 2019.
 • Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym;
  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, I wyd.: Katowice 2012, II wyd.: Katowice 2017.
 • Dzieje, architektura oraz twórcy Zakładu Jezuitów w Chyrowie. Twórczość Edgara Kovatsa oraz Antoniego
  Łuszczkiewicza na tle epoki
  , Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2012.
 • Na zakupy do Katowic! Katowickie domy handlowe i sklepy w dobie PRL-u [w:] Życie codzienne na terenach współczesnych Katowic w minionych epokach, red. A. Barciak, Katowice 2019.
 • Sztuka XIX i pierwszej połowy XX wieku [w:] Oświęcim – miasto pogranicza, 1, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, Oświęcim 2018, s. 339-358.
 • Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku [w:] Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975. Materiały z sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach w dniach 2-3 czerwca 2016 roku, red. T. Dudek-Bujarek, Katowice 2017, s. 79-89.
 • Architecture of the 1960s in Katowice. Examples, Creators, State of Preservation [in:] 20th Century Architecture until the 1960s and its preservation, ed. M. J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2016, p. 281-284.
 • Pałac Młodzieży w Katowicach [w:] Pałace i zamki na Górnym Śląsku, red. P. Ziegler, Katowice 2014, s. 68-99.
 • Socrealizm w śródmieściu Katowic. Wokół konkursu z 1947 r. oraz koncepcje lat pięćdziesiątych XX w. [w:] Von
  Moskau lernen? Architektur und Stadtebau des Sozialistischen Realismus. Uczyć się od Moskwy? Architektura
  i urbanistyka socrealizmu
  , Berlin 2012, s. 188-196.
 • O jednej z odmian narodowego romantyzmu. „Styl wschodnio-małopolski”: geneza, twórcy, przykłady [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, red. A. Betlej, A. Markiewicz, Kraków 2012, s. 207-254.

Aneta Borowik, PhD
Associate Professor in the Institute of Arts Studies
Faculty of Humanities

aneta.borowik@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0157-7074

https://www.researchgate.net/profile/Aneta_Borowik

https://scholar.google.com/citations?user=g_8zeiIAAAAJ&hl=pl

https://silesian.academia.edu/AnetaBorowik

 

Research interests:

Post-war architecture, modernism, Upper Silesian art, Lviv architecture of the 19th and 20th centuries

Recent publications: 

 1. New Katowice. The form and ideology of the Polish post-war architecture based on the example of Katowice (1945-1980), Warszawa: Neriton 2021, 448 pages, ISBN 978-83-66018-5, available on: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/7231, https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/482611/edition/452218).
 2. Nowe Katowice. Forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic (1945–1980) [New Katowice. The form and ideology of the Polish post-war architecture on the example of Katowice (1945-1980)], Warszawa: Neriton 2019, 528 pages, ISBN 978-83-66018-17-4.
 3. Park Śląski w Chorzowie. Projekty i realizacje z lat 1950-1989 [The Silesian Park in Chorzów. The projects and realizations in the years 1950-1989], Warszawa: Neriton 2020, 196 pages, ISBN 978-83-66018-71-6; available on: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/478686.
 4. Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym [A dictionary of architects, engineers and constructors related to Katowice in the interwar period], Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012 [1st edition], 2017 [2nd edition], 217 pages, ISBN 978-83-226-2106-6, available on: https://www.sbc.org.pl/publication/78544
 5. Teoria formy architektonicznej Juliusza Żórawskiego i jego uczniów na tle koncepcji psychologii postaci wypracowanych w Bauhausie /The Theory of Architectural Form by Juliusz Żórawski and His Students in the Context of the Gestalt Psychology Concepts Developed in the Bauhaus, “Sztuka i Dokumentacja” 2020, no. 23, pp. 121-139, ISSN 2080-413X, e-ISSN 2535-005; available on: http://www.journal.doc.art.pl/archiwalne.html

Research grants:

 1. Architektura i urbanistyka lat 60. i 70. XX w. na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Forma, ideologia, wpływy, waloryzacja [The architecture and urban planning of the 1960s and 1970s in Upper Silesia and the Dąbrowa Basin. The form, ideology, influence and valorization] (project manager; a research project financed by the National Science Centre, 2014-2019)
 2. Między Centrum a Prowincją. Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej [Between the centre and the provinces. A study of the works of the Lviv School of Architecture] (project participant; a research project financed by National Programme for the Development of Humanities; project manager — Prof. Jakub Lewicki, 2019-2020)

Academic outreach and engagement:

 1. Exhibition, entitled Ulica Bankowa – wczoraj i dziś [Bankowa street — then and now], 2020, organized in collaboration with the Foundation Dom Modernisty, 2020. Available on: https://www.sbc.org.pl/publication/473149.
 2. Exhibition, entitled Torkat – 90 lat historii [Torkat — a history of 90 years], organized in collaboration with the Foundation Dom Modernisty,
 3. Lecture on Architektura Katowic [The architecture of Katowice], delivered during the Silesian Science Festival 2020.
 4. Participation in the debate on Tożsamość architektury polskiej i śląskiej [The identity of Polish and Silesian architecture], organized by the National Institute of Architecture and Urban Planning in Warsaw, 11 December, 2019.

 

Aneta Borowik - zdjęcie profilowe

return to top