Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Ryszard Solik, prof. UŚ

09.11.2019 - 09:49, aktualizacja 04.05.2021 - 13:06
Redakcja: am

dr hab. Ryszard Solik, prof. UŚ
e-mail: ryszard.solik@us.edu.pl

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracuje w Uniwersytecie Śląskim, związany z Instytutem Nauk o Sztuce oraz Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji. Stażysta Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktoryzował się w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Habilitacja (w zakresie kulturoznawstwa) na Wydziale Filologicznym UŚ, w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. W latach 2001-2007 kierownik Zakładu Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2002-2008 prodziekan Wydziału Artystycznego ds. kształcenia i studiów dziennych. Zajmuje się kulturologicznie zorientowaną teorią i historią sztuki, teorią kultury, teorią interpretacji oraz problematyką funkcji i uwikłań dzieła w konteksty kulturowe. Autor wielu tekstów, artykułów i książek o sztuce i kulturze artystycznej.

Wybrane publikacje: 

 • (Re)interpretacje. Między praktyką twórczą a dyskursem. Red. Witold Jacyków, Ryszard Solik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2019. ISBN 978-83-226-3747-0, ss. 148.
 • Tu i teraz. Dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2019, ISBN 978-83-226-3754-8, ss. 214
 • Szkice o (nie)oryginalnościKonteksty i interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, ss. 244.
 • „Studia Artystyczne” Nr 3, 2015. Sztuka i kultura ludowa w badaniach i twórczości artystycznej. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, red. Ryszard Solik, red. Jadwiga Uchyła-Zroski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 182.
 • „Studia Artystyczne”. Nr 2, 2014. Sztuka w przestrzeniach współczesności. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, red. Remigiusz Kopoczek, red. Małgorzata Łuszczak, red. Ryszard Solik, red. Jadwiga Uchyła-Zroski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 116.
 • „Studia Artystyczne”. Nr 1, 2014. Sztuka w przestrzeniach współczesności. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, red. Remigiusz Kopoczek, red. Małgorzata Łuszczak, red. Ryszard Solik, red. Jadwiga Uchyła-Zroski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 148.
 • Kształty i myśli. Dyskurs a doświadczenie sztuki. Red. Ryszard Solik. Oficyna Wydawnicza Wacław WalasekW, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 2013, ss. 174.
 • Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, ss. 290.
 • Twarze, portrety, maski. Forum III. Czas na interdyscyplinarność. Red. Anna Kowalczyk-Klus, Ryszard Solik. Artystyczna Oficyna Drukarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2010, ss. 192.
 • Człowiek jest w drodze. Pejzaż śląski – pamięć, tradycja, współczesność. Red. Anna Kowalczyk-Klus, Ryszard Solik, Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2008, ss. 196.
 • Wokół kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej, Red. Jadwiga Uchyła-Zroski, Ryszard Solik, Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Pszczyna 2008, ss. 160.
 • Pejzaże sztuki, konteksty sztuki. Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2007, ss. 136.
 • Kulturotwórcze funkcje komunikatów ikonicznych doby stanisławowskiej. Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie. Cieszyn 2000, ss. 222.
 • W kręgu funkcji sztuki (współautorstwo z Bożeną Ostrowską). Instytut Kształcenia Plastycznego. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie. Cieszyn 1996, ss. 108.
 • Z dziejów kultury artystycznej średniowiecza. Zarys wybranej problematyki. Instytut Kształcenia Plastycznego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie, Cieszyn 1995, ss. 36.

Ryszard Solik, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Arts Studies
Faculty of Humanities

ryszard.solik@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-8278-1132

https://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Solik/info

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=jhZxaMUAAAAJ

 

Research interests:

Art theory, art interpretation methodology and strategies, cultural contexts of the piece of art, postmodern culture.

Selected publications:

 • Ryszard Solik: Prawda/y (w)fotografii. Od obrazu rzeczywistości do rzeczywistości obrazu [The truth(s) in/of photography. From a picture of reality to the reality of the picture]. ER(R)GO. Teoria | Literatura | Kultura” 2020. No. 41, 2/2020, pp. 11-32.   ISSN 2544-3186
 • (Re)interpretacje. Między praktyką twórczą a dyskursem [(Re)interpretation. Between creative practice and discourse]. Witold Jacyków, Ryszard Solik (eds.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2019, 148 pages. ISBN 978-83-226-3747-0
 • Tu i teraz. Dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej [Here and now. Dilemmas of the artist-teacher in the face of paradigmatic re-orientations in post-modern art]. Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik (eds.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2019, 214 pages. ISBN 978-83-226-3754-8
 • Ryszard Solik: Szkice o (nie)oryginalności. Konteksty i interpretacje [Essays on (non)originality. Contexts and interpretations]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, 244 pages. ISBN 978-83-226-3216-1
 • Ryszard Solik: Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego [Art as an interpretation. On some problems of artistic discourse]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, 290 pages. ISBN: 978-83-226-2098-4.

 

Ryszard Solik

return to top