Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

dr hab. Ryszard Solik, prof. UŚ

09.11.2019 - 09:49, aktualizacja 29.06.2020 - 14:26
Redakcja: an
 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Ryszard Solik, prof. UŚ
e-mail: ryszard.solik@us.edu.pl

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracuje w Uniwersytecie Śląskim, związany z Instytutem Nauk o Sztuce oraz Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji. Stażysta Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktoryzował się w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Habilitacja (w zakresie kulturoznawstwa) na Wydziale Filologicznym UŚ, w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. W latach 2001-2007 kierownik Zakładu Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2002-2008 prodziekan Wydziału Artystycznego ds. kształcenia i studiów dziennych. Zajmuje się kulturologicznie zorientowaną teorią i historią sztuki, teorią kultury, teorią interpretacji oraz problematyką funkcji i uwikłań dzieła w konteksty kulturowe. Autor wielu tekstów, artykułów i książek o sztuce i kulturze artystycznej.

Wybrane publikacje: 

 • (Re)interpretacje. Między praktyką twórczą a dyskursem. Red. Witold Jacyków, Ryszard Solik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2019. ISBN 978-83-226-3747-0, ss. 148. 
 • Tu i teraz. Dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2019, ISBN 978-83-226-3754-8, ss. 214
 • Szkice o (nie)oryginalności. Konteksty i interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, ss. 244.
 • „Studia Artystyczne” Nr 3, 2015. Sztuka i kultura ludowa w badaniach i twórczości artystycznej. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, red. Ryszard Solik, red. Jadwiga Uchyła-Zroski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 182.
 • „Studia Artystyczne”. Nr 2, 2014. Sztuka w przestrzeniach współczesności. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, red. Remigiusz Kopoczek, red. Małgorzata Łuszczak, red. Ryszard Solik, red. Jadwiga Uchyła-Zroski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 116.
 • „Studia Artystyczne”. Nr 1, 2014. Sztuka w przestrzeniach współczesności. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, red. Remigiusz Kopoczek, red. Małgorzata Łuszczak, red. Ryszard Solik, red. Jadwiga Uchyła-Zroski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 148.
 • Kształty i myśli. Dyskurs a doświadczenie sztuki. Red. Ryszard Solik. Oficyna Wydawnicza Wacław WalasekW, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 2013, ss. 174.
 • Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, ss. 290.
 • Twarze, portrety, maski. Forum III. Czas na interdyscyplinarność. Red. Anna Kowalczyk-Klus, Ryszard Solik. Artystyczna Oficyna Drukarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2010, ss. 192.
 • Człowiek jest w drodze. Pejzaż śląski – pamięć, tradycja, współczesność. Red. Anna Kowalczyk-Klus, Ryszard Solik, Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2008, ss. 196.
 • Wokół kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej, Red. Jadwiga Uchyła-Zroski, Ryszard Solik, Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Pszczyna 2008, ss. 160.
 • Pejzaże sztuki, konteksty sztuki. Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cieszyn 2007, ss. 136.
 • Kulturotwórcze funkcje komunikatów ikonicznych doby stanisławowskiej. Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie. Cieszyn 2000, ss. 222.
 • W kręgu funkcji sztuki (współautorstwo z Bożeną Ostrowską). Instytut Kształcenia Plastycznego. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie. Cieszyn 1996, ss. 108.
 • Z dziejów kultury artystycznej średniowiecza. Zarys wybranej problematyki. Instytut Kształcenia Plastycznego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie, Cieszyn 1995, ss. 36.

 

 

return to top