Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

wyróżnione

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Prof. Urszula Myga-Piątek otrzymała Medal im. Jerzego Kondrackiego

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pani Prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Geograficznego –  dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ została wyróżniona Medalem imienia Jerzego Kondrackiego za zasługi dla Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Uniwersytetu Warszawskiego. Medal jest wysokiej rangi odznaczeniem, przyznawanym od 1999 roku dla osób, które na trwałe zapisały...
PLwyróżnione
więcej

Fast Track Grants 2.0 – Back2Mobility

Szanowni Państwo, Ogłaszamy drugą edycję konkursu na wykorzystanie środków na umiędzynarodowienie Wydziału Nauk Przyrodniczych. Drodzy Państwo – mając nadzieję na powrót mobilności naukowej konkurs zatytułowaliśmy ‘Fast Track Grants 2.0 – Back2Mobility’ Konkurs jest otwartydla pracowników z grupy NA: badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz z grupy NNA – badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz doktorantów. Wnioski zawierające: kosztorys, szczegółowe uzasadnienie celu i opis planowanych do dofinansowania działań (zgodne z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu) należy składać: drogą...
wyróżnione
więcej

Kierunki studiów Geologia I Geografia w pierwszej dziesiątce Rankingu Perspektyw 2021

Kierunki studiów Geologia I Geografia w pierwszej dziesiątce Rankingu Perspektyw 2021. Geologia uplasowała się na 3 miejscu, zaś Geografia zajęła 7 miejsce. Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 11 do 13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są wagi poszczególnych kryteriów – w zależności od specyfiki kierunku....
wyróżnione
więcej

Stypendium w konkursie „The Laura Bassi Scholarship – Spring 2021” dla Wojciecha Rykały

Doktorant Wydziału Nauk Przyrodniczych Instytutu Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu, mgr inż. Wojciech Rykała, uzyskał stypendium edytorskie w ostatniej edycji konkursu „The Laura Bassi Scholarship – Spring 2021”, organizowanym przez Editing Press. Jego celem jest zapewnienie pomocy redakcyjnej doktorantom i młodszym naukowcom, których badania koncentrują się na szeroko rozumianych zaniedbanych tematach studiów. Otrzymane stypendium...
wyróżnione
więcej

Wyniki konkursów OPUS 20, PRELUDIUM BIS 2, SONATA 16

Rozstrzygnięcie konkursu NCN dotyczącego wniosków złożonych w konkursach OPUS 20, PRELUDIUM BIS 2, SONATA 16. Na 19 projektów przyznanych dla całego Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk o Ziemi otrzymał dofinansowanie dla 4 projektów:   OPUS Występowanie, rozmieszczenie i dynamika różnorodności jurajskich i kredowych liliowców wzdłuż południowej krawędzi Tetydy Kierownik projektu: prof.dr hab. Mariusz Salamon – INoZ...
PLwyróżnione
więcej

Kras i jaskinie – fascynujące, lecz trudne do ochrony dziedzictwo Ziemi

W związku z ogłoszonym Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu, zapraszamy na wykład dra Andrzeja Tyca „Kras i jaskinie – fascynujące, lecz trudne do ochrony dziedzictwo Ziemi” Wykład on-line odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 17:00 zapraszamy na platformie YouTube https://youtu.be/uez_y85d1uQ Link do strony z wydarzeniem na stronie Muzeum:  https://www.pgi.gov.pl/muzeum/imprezy-muzeum/871/dzien-ziemi-w-muzeum-geologicznym.html
wyróżnione
więcej

Profesor Grzegorz Racki pośród najbardziej wpływowych badaczy świata

Profesor Grzegorz Racki znalazł się na liście badaczy z całego świata, którzy mają największy wpływ na rozwój nauki. W czasopiśmie „PLOS Biology” ukazał się artykuł prezentujący zestawienie ponad 150 tys. badaczy z całego świata. Wykaz ten opracowali: John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack oraz Jeroen Baas na podstawie wybranych wskaźników bibliometrycznych i danych z...
wyróżnionewyróżnione en
więcej

Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Prof. dr hab. Janusz Janeczek został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska w kadencji 2020-2024 na przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej – ustawowego (wg. Prawa Atomowego) organu opiniodawczego i doradczego Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych...
wyróżnione
return to top