Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Nauk o Ziemi

Wyróżnione

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Nominacja Naukowiec Przyszłości 2021

Na ile wiedza o chorobach dinozaurów i innych gadów mezozoicznych jest ważna dla współczesnej biologii, ekologii, weterynarii i medycyny? Czy badania śladów schorzeń, na które cierpieli prehistoryczni mieszkańcy Naszej Planety niesie przesłanki dla prospekcji ewolucyjnej chorób dotykających ludzi i zwierzęta teraz i w przyszłości? Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udziela Centrum
PromowaneWyróżnione
więcej

Dawna mapa, nowe możliwości – cyfrowa adaptacja Mapy geomorfologicznej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (1: 50 000)

W czasopiśmie Journal of Maps ukazał się artykuł autorstwa dr Bartłomieja Szypuły pt „Digital adaptation of the Geomorphological Map of Upper Silesian Industrial Region, Poland (1:50,000) – old map new possibilities” W artykule omówiono etapy cyfrowej adaptacji drukowanej wersji Mapy geomorfologicznej GOP 1:50 000 z 1959 roku Zwrócono uwagę na trudności i błędy, które wystąpiły
OgłoszeniaWiadomościWyróżnione
więcej

Kolejny projekt NCN w Instytucie Nauk o Ziemi

Pracownik Instytutu Nauk o Ziemi dr Katarzyna Pukowiec-Kurda została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4 Projekt badawczy pt Główne kierunki zmian krajobrazu w poprzemysłowych obszarach zurbanizowanych (Main trends of landscape changes in post-industrial urbanized areas) po uzyskaniu trzech pozytywnych recenzji został zakwalifikowany do finansowania Projekt obeujmje badania pilotażowe, dotyczące transformacji krajobrazu w
OgłoszeniaPromowaneWyróżnione
więcej

Zaproszenie na webinarium w ramach projektu DEEPWATER-CE

Szanowni Państwo! Międzynarodowy projekt DEEPWATER-CE realizowany w Polsce przez nasz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk o Ziemi, zaprasza do udziału w pierwszym, bezpłatnym webinarium (j polski), które kierowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką dodatkowego zasilania warstw wodonośnych, chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie Spotkanie online odbędzie się 15 października 2020, o godzinie 1000, przy użyciu
OgłoszeniaPromowaneWyróżnione
więcej

Wydanie specjalne czasopisma Land pt. „Managing and Restoring of Degraded Land in Post-Mining Areas”

Redakcja czasopisma Land (ISSN 2073-445X) serdecznie zaprasza do opublikowania wyników badań w numerze specjalnym pt „Managing and Restoring of Degraded Land in Post-Mining Areas” Eksploatacja surowców mineralnych związana z górniczą działalnością człowieka prowadzi często do całkowitej lub częściowej dezintegracji układów ekologicznych we wszystkich strefach klimatycznych Dotyczy to zarówno górnictwa odkrywkowego
PromowaneWyróżnione
return to top