Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Marek Barański

marek.baranski@us.edu.pl

Pracę w Instytucie Nauk Politycznych rozpocząłem w 1977 r. po ukończeniu nauk politycznych – specjalność dziennikarstwo i kontynuuję nadal. W 1984 r. obroniłem pracę doktorską a w 1992 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii. W 1993 r. objąłem kierownictwo Zakładu Systemów Politycznych Państw Europy Środkowej i Wschodniej. 5 kwietnia 2015 r. uzyskałem tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

Dorobek naukowy obejmuje obszar politologii i socjologii polityki, w tym systemów politycznych, samorządu terytorialnego, władzy i demokracji lokalnej oraz społeczeństwa obywatelskiego i składa się z 6 samodzielnych i 4 współautorskich monografii, ponad 120 artykułów oraz 31 redakcji książek naukowych. Wypromowałem 18 doktorów nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, ponad 500 magistrów nauk politycznych oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Jestem członkiem 4 kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych: Studia Wyborcze, Polish Political Science Yearbook, Studia Politicae Universitatis Silesiensis oraz Serii „Samorząd terytorialny w XXI wieku” Wydawnictwa Adam Marszałek.

PBN

img
return to top