Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ECPR

European Consortium for Political Research (ECPR)

European Consortium for Political Research jest prestiżowym europejskim stowarzyszeniem założonym w 1970 roku. Obecnie zrzesza 350 instytucjonalnych członków z ponad 50 państw. Członkowie ECPR – studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi – współpracują w ramach realizowanych wewnątrz społeczności projektów badawczych. ECPR wspiera i inicjuje współpracę międzynarodową poprzez różnego rodzaju inicjatywy, m.in. konferencje, szkolenia, kursy, szkoły metodologiczne, prestiżowe wydawnictwa, wysokopunktowane czasopisma czy nagrody przyznawane w środowisku wybitnym badaczom. Uniwersytet Śląski w 2016 roku przystąpił do międzynarodowej społeczności ECPR. Dzięki temu jako Wydział uzyskaliśmy szereg profitów, m.in.:

 • otwarty dostęp do wysokopunktowanych czasopism: European Political Science Review (100 punktów) oraz European Political Science (online) (40 punktów);
 • możliwość aktywnego udziału w wielu wydarzeniach organizowanych przez społeczność ECPR – m.in. konferencjach generalnych, tzw. Joint sessions, szkołach metodologicznych;
 • 30% rabat na książki we współpracy z Oxford University Press;
 • możliwość aktywnego działania w specjalistycznych tematycznych Standing Groups;
 • możliwość udziału w inicjowanych przez ECPR panelach podczas konferencji międzynarodowych (APSA, IPSA itp.).

Oficjalnym przedstawicielem społeczności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ECPR jest dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ (agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl), która udziela wszelkich informacji na temat członkostwa.

Aby przystąpić do społeczności ECPR należy:

 • wejść na stronę ECPR
 • założyć nowe konto tutaj
 • w miejscu Academic Details zaznaczyć jako instytucję University of Silesia in Katowice
 • konto będzie widoczne w profilu oficjalnego reprezentanta, który ostatecznie zatwierdza członkostwo.
return to top