Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespoły badawcze

Obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych Obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

 

Działalność propagandowa organizacji terrorystycznych w I(...) Działalność propagandowa organizacji terrorystycznych w Internecie

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

prof. dr hab. Miron Lakomy

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2022

Korupcja polityczna Korupcja polityczna

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wybrane problemy stosunków międzynarodowych w XXI wieku Wybrane problemy stosunków międzynarodowych w XXI wieku

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Europejskie systemy polityczne w dobie kryzysu migracyjnego (...) Europejskie systemy polityczne w dobie kryzysu migracyjnego i depopulacyjnego

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2022

Dekonsolidacja demokracji w Europie Środkowej Dekonsolidacja demokracji w Europie Środkowej

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Genetyka polityki. Stan badań, ograniczenia, perspektywy Genetyka polityki. Stan badań, ograniczenia, perspektywy

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Mateusz Wajzer

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Polityka wybranych państw obszaru poradzieckiego Polityka wybranych państw obszaru poradzieckiego

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Agnieszka Miarka

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Ewolucja polskiego systemu politycznego na tle procesów dek(...) Ewolucja polskiego systemu politycznego na tle procesów dekonsolidacji demokracji

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Rafał Glajcar, Prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2023

Stosunki Międzynarodowe w okresie pozimnowojennym ze szczeg(...) Stosunki Międzynarodowe w okresie pozimnowojennym ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Polski

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Justyna Łapaj-Kucharska

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2023

Potencjał polityczny teorii spiskowych Potencjał polityczny teorii spiskowych

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁOWA

Kierownik: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, Prof. UŚ

Członkowie: dr Agata Olszanecka-Marmola, mgr Natalia Galica

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2022

Procesy zmiany prawa wyborczego w Grecji i Włoszech Procesy zmiany prawa wyborczego w Grecji i Włoszech

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Małgorzata Lorencka

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2024

Aktualne trendy w komunikacji politycznej Aktualne trendy w komunikacji politycznej

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Dana Petranova

Okres działalności: 01.01.2022 – 30.06.2022

Wyzwania i dylematy zdrowotne polityk publicznych w drugiej (...) Wyzwania i dylematy zdrowotne polityk publicznych w drugiej dekadzie XXI w.

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Paweł Grzywna

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2022

Efektywność współpracy rozwojowej Polski oraz wybranych (...) Efektywność współpracy rozwojowej Polski oraz wybranych państw Europy środkowej i wschodniej w latach 2012-2020

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁOWA

Kierownik: dr Monika Szynol

Członek: dr hab. Katarzyna Czornik, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2022

Kontynuacja i zmiana w polskim systemie partyjnym Kontynuacja i zmiana w polskim systemie partyjnym

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Maciej Marmola

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2022

Skuteczność rządzenia w Polsce i na świecie w dobie pand(...) Skuteczność rządzenia w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID-19

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Robert Radek

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2022

Społeczny i ekologiczny kontekst polityki. Podmioty, strukt(...) Społeczny i ekologiczny kontekst polityki. Podmioty, struktury, efekty

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Michał Czuba

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2022

Proces sekularyzacji a idea wolności jednostki ludzkiej Proces sekularyzacji a idea wolności jednostki ludzkiej

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Agnieszka Turoń-Kowalska

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2022

Strategie migracyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Strategie migracyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Wiktor Widera

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Rozwój badań naukowych oraz kapitału ewaluacyjnego w dysc(...) Rozwój badań naukowych oraz kapitału ewaluacyjnego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁOWA

Lider: dr hab. Agnieszka-Turska-Kawa

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Postawy Polaków wobec mniejszości narodowych i etnicznych Postawy Polaków wobec mniejszości narodowych i etnicznych

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Anna Muś

Okres działalności: 01.01.2022 – 31.12.2022

return to top