Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Nauk Politycznych

Zespoły badawcze

Obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych Obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

 

Magazyny cyberdżihadystyczne jako instrument kampanii propa(...) Magazyny cyberdżihadystyczne jako instrument kampanii propagandowej tzw. Państwa Islamskiego

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Korupcja polityczna Korupcja polityczna

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wybrane problemy stosunków międzynarodowych w XXI wieku Wybrane problemy stosunków międzynarodowych w XXI wieku

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Mniejszości, migracje i depopulacja w państwach europejski(...) Mniejszości, migracje i depopulacja w państwach europejskich

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁOWA

Lider: dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ

dr Anna Muś

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Dekonsolidacja demokracji w Europie Środkowej Dekonsolidacja demokracji w Europie Środkowej

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Polityka społeczna - między ideą a rzeczywistością Polityka społeczna - między ideą a rzeczywistością

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Natalia Stępień-Lampa

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Genetyka polityki. Stan badań, ograniczenia, perspektywy Genetyka polityki. Stan badań, ograniczenia, perspektywy

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Mateusz Wajzer

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Militarne i pozamilitarne uwarunkowania bliskiego wschodu. K(...) Militarne i pozamilitarne uwarunkowania bliskiego wschodu. Kontekst regionalny i globalny

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Katarzyna Czornik, Prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Polityka wybranych państw obszaru poradzieckiego Polityka wybranych państw obszaru poradzieckiego

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

mgr Agnieszka Miarka

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Polski system polityczny w perspektywie porównawczej Polski system polityczny w perspektywie porównawczej

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Rafał Glajcar, Prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Polityka zagraniczna Polski w okresie pozimnowojennym Polityka zagraniczna Polski w okresie pozimnowojennym

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Justyna Łapaj-Kucharska

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Współczesne oblicza depopulacji Współczesne oblicza depopulacji

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, Prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Miejskie elity polityczne Miejskie elity polityczne

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁOWA

Lider: prof. dr hab. Sylwester Wróbel

mgr Monika Cukier-Syguła

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2021

Proces zmiany systemu politycznego Włoch i Grecji. Wybrane (...) Proces zmiany systemu politycznego Włoch i Grecji. Wybrane zagadnienia

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Małgorzata Lorencka

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2021

Współczesne wyzwania dla polityk publicznych Współczesne wyzwania dla polityk publicznych

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Dana Petranova

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Polska polityka zdrowotna wobec wyzwań XXI wieku Polska polityka zdrowotna wobec wyzwań XXI wieku

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Paweł Grzywna

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Współpraca rozwojowa Unii Europejskiej i wybranych państw(...) Współpraca rozwojowa Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

mgr Monika Szynol

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Nowe partie polityczne w systemach partyjnych państw Grupy (...) Nowe partie polityczne w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Maciej Marmola

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Jakość rządzenia we współczesnym świecie Jakość rządzenia we współczesnym świecie

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Robert Radek

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństa ekologiczneg(...) Teoretyczne i praktyczne aspekty bezpieczeństa ekologicznego w kontekście pandemii koronawirusa

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Michał Czuba

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Polskie kampanie wyborcze 2019-2020 Polskie kampanie wyborcze 2019-2020

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Agata Olszanecka-Marmola

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2020

Świecka idea "CZŁOWIECZEŃSTWA" w kulturze europejskiej Świecka idea "CZŁOWIECZEŃSTWA" w kulturze europejskiej

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Agnieszka Turoń-Kowalska

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2021

Strategie migracyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Strategie migracyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Wiktor Widera

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Rozwój badań naukowych oraz kapitału ewaluacyjnego w dysc(...) Rozwój badań naukowych oraz kapitału ewaluacyjnego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁOWA

Lider: dr hab. Agnieszka-Turska-Kawa

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

return to top