Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

PTNP o. Katowice

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK POLITYCZNYCH

uchwalony w dniu 13 października 2017 r.

(…)

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk politycznych i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz wpływanie na kształtowanie kultury politycznej społeczeństwa.

(…)

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) współdziałanie z właściwymi jednostkami naukowymi w zakresie rozwoju nauk politycznych;

2) współpracę z instytucjami szkolnictwa wyższego i średniego w zakresie opracowywania metod i programów nauczania;

3) rozwijanie i wykorzystywanie informacji naukowej;

4) współdziałanie z organami administracji publicznej, komitetami i instytutami Polskiej Akademii Nauk oraz innymi stowarzyszeniami naukowymi o podobnym profilu działalności;

5) prowadzenie działalności kursowo-szkoleniowej oraz wydawniczej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów;

6) organizowanie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych;

7) występowanie z inicjatywą tworzenia funduszów stypendialnych;

8) przyznawanie nagród Towarzystwa za wybitne publikacje w dziedzinie nauk politycznych, za twórczy wkład w rozwój nauk politycznych oraz za popularyzację nauk politycznych, a także występowanie z wnioskami o przyznanie nagród Polskiej Akademii Nauk;

9) organizację i udział w krajowych i zagranicznych kongresach i konferencjach o tematyce odpowiadającej profilowi działalności Towarzystwa;

10) rozwijanie innych form działalności w zakresie nauk politycznych, służących realizacji statutowych celów Towarzystwa, i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie;

11) realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

 

Więcej o działalności na stronie PTNP o. Katowice.

return to top