Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet Najlepszych

Uniwersytet Najlepszych to pierwszy tego typu program w województwie śląskim mający na celu rozwijanie pasji najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem naukowym. Program ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w województwie śląskim. Uniwersytet Najlepszych wspiera uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w rozwoju ich aktywności poznawczej oraz pobudza ich innowacyjność oraz kreatywność. Główną metodą pracy w Uniwersytecie Najlepszych jest edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Tutor jest opiekunem pomagającym w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań ucznia. Podczas spotkań tutor pracuje z uczestnikiem, podejmując próby trafnego rozpoznania jego potencjału, pomaga w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie z podopiecznym wyznacza ścieżkę rozwoju oraz motywuje do długotrwałej współpracy w rozwoju osobistym i naukowym. Uczestnicy programu rekrutowani są spośród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W skład komisji wchodzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego. Program zakłada realizację zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla uzdolnionych uczniów pod opieką pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

Program dla uczestników będzie realizowany w dwóch edycjach trwających od października do czerwca. Obie edycje zwieńczy konferencja podsumowująca program.

Koordynatorami dotychczasowych edycji projektu są pracownicy Instytutu Nauk Politycznych: pierwszej edycji – dr Paweł Grzywna, natomiast drugą edycję prowadzi dr Natalia Stępień-Lampa.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Uniwersytetu Najlepszych.

return to top