Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty komercjalizacyjne

Park Śląski Park Śląski

Celem projektu było wykreowanie oferty Parku dla segmentu osób nieodwiedzających go wcale, bądź odwiedzających go rzadko. Oferta została przygotowana w oparciu o wielopłaszczyznowe badania (N>1000), przygotowane przez ekspertów działających w Centrum. Wyniki zostały przekazane Zamawiającemu w formie raportu, w którym zostały zawarte zarówno ilościowe rozkłady uzyskanych danych, ich analiza statystyczna, jak i jakościowa analiza stanowiąca konkretne wytyczne dla Zarządzających Parkiem. Wyniki zostały przedstawione podczas wspólnego spotkania z władzami Parku, które stanowiło otwarte pole dyskusji. Integralną częścią raportu był wykaz zaleceń co do możliwych działań Parku, stanowiących realizację uzgodnionych celów (2018).

Juromania 2018, 2019, 2020 Juromania 2018, 2019, 2020

Kierownik: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ

Celem projektu była diagnoza postaw i opinii wobec nowego przedsięwzięcia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – festiwalu JUROMANIA.  Badanie zostało przeprowadzone metodą kwestionariusza wywiadu w dniu imprezy przez przeszkolonych ankieterów (N>1000). Wyniki zostały przedstawione Zamawiającemu w formie raportu z zaleceniami i przedyskutowane podczas wspólnego spotkania. Badanie było przeprowadzane trzykrotnie – 09.2018, 09.2019, 09.2020.

 

Opracowanie kadencyjnego Raportu o stanie miasta Gliwice za (...) Opracowanie kadencyjnego Raportu o stanie miasta Gliwice za okres 2014- 30.06.2018

Kierownik: dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ

Celem projektu była wieloobszarowa ekspertyza podsumowująca kadencję władz samorządowych 2014-2018. Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Gliwice.

Wsparcie naukowo-strategiczne w ramach projektu pn. “Młod(...) Wsparcie naukowo-strategiczne w ramach projektu pn. “Młodzi robią Metropolię”

Nazwa projektu: Wsparcie naukowo-strategiczne w ramach projektu pn. “Młodzi robią Metropolię”.

Kierownik zespołu: dr Natalia Stępień-Lampa (Instytut Nauk Politycznych).
Członkowie zespołu: prof. dr hab. Ewa Jarosz (Instytut Pedagogiki), dr Marcin Gierczyk (Instytut Pedagogiki), Paweł Grzywna (Instytut Nauk Politycznych), mgr Dagmara Dobosz (Instytut Pedagogiki).

Czas realizacji: wrzesień 2020-grudzień 2021.

Opis: projekt obejmuje przeprowadzenie 10 warsztatów z młodymi ludźmi w wieku 16-25 lat, napisanie na ich podstawie raportu, który będzie zawierał rekomendacje na potrzeby “Strategii rozwoju GZM do 2027 roku, z perspektywą do 2035 roku”, a także jego prezentowanie w GZM.

return to top