Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych

Doktoranci

Emilie Szwajnoch (2019/2020) Emilie Szwajnoch (2019/2020)
left img

Emilie Szwajnoch jest absolwentką studiów filologicznych o specjalizacji tłumaczeń chińsko-angielskich w Uniwersytecie Śląskim. Podczas studiów magisterskich otrzymała stypendium rządu chińskiego, które umożliwiło jej naukę języka w Uniwersytecie Dongbei w Shenyangu (Northeastern University). Jej zainteresowania naukowe obejmują politykę wewnętrzną Chin, w szczególności politykę bezpieczeństwa. Rozprawa pani Emilie Szwajnoch obejmować ma również międzynarodowy wymiar wewnętrznej polityki bezpieczeństwa Państwa Środka.

Pani Szwajnoch jest kierownikiem projektu badawczego pod tytułem „Krajowa polityka bezpieczeństwa Chin jako instrument sekurytyzacji projektów infrastrukturalnych wdrażanych w Azji Centralnej” (“China’s domestic security policy as an instrument of securitization of infrastructure projects implemented in Central Asia”) w ramach grantu Preludium, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt otrzymał finansowanie w kwocie 180 684 złotych (numer rejestracyjny: 2020/37/N/HS5/02910). Więcej o projekcie na stronie NCN.

Poza pracą naukową, Pani Szwajnoch pełni funkcję przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.

Promotor: dr hab. Waldermar Wojtasik, prof. UŚ

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Proń

Opiekun grantu Preludium: dr hab. Marcin Kaczmarski (Uniwersytet w Glasgow)

Researchgate

Google Scholar

Numer ORCID: 0000-0001-6971-515X

Firat Barcadurmus (2019/2020) Firat Barcadurmus (2019/2020)
left img
Jacek Kiera (2019/2020) Jacek Kiera (2019/2020)
left img

Absolwent politologii ze specjalizacją współczesne stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (2019) oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (2019). Od 2019 roku doktorant w dziedzinie nauk o polityce i administracji w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ramach studiów doktoranckich przygotowuje rozprawę pt.: Wojny informacyjne w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec Polski w latach 2010-2020 pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. UŚ Mirona Lakomego. Badania prowadzone w ramach rozprawy koncentrują się na określeniu uwarunkowań, charakteru oraz implikacji rosyjskich wojen informacyjnych w Polsce od 2010 do 2020 roku.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: konfliktów zbrojnych i sporów międzynawowych, działalności państw w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa teleinformatycznego, prawa konfliktów zbrojnych oraz międzynarodowego prawa kosmicznego.

Laureat XII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz trzykrotny stypendysta stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Studentów.

Od 2014 roku działał w Samorządzie Studenckim Uniwersytetu Śląskiego jako Wiceprzewodniczący (2016-2018) oraz Przewodniczący (2018-2020) Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych, a także jako Członek Zarządu i Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyczno-socjalnych Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Były członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Nauk Społecznych, Rady Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych oraz Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

ORCID

ResearchGate

Adam Pawełczyk (2020/2021) Adam Pawełczyk (2020/2021)

Temat mojej pracy doktorskiej brzmi: „Przywództwo polityczne w Chińskiej Republice Ludowej pod koniec XX wieku i w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Analiza stylów rządzenia Jiang Zemina, Hu Jintao i Xi Jinpinga”.

Moje zainteresowania badawcze wiążą się z zagadnieniami związanymi ze współczesnymi Chinami (polityka wewnętrzna i zagraniczna, język, kultura), przywództwem politycznym, a także, co ma związek z kierunkiem który kończyłem (Dziennikarstwo i KS) mediami, ich rolą w procesach politycznych, ustanawianiem agendy medialnej.

W 2019 roku uczestniczyłem w miesięcznym stypendium „Contemporary Chinese Business and Culture” organizowanym na uczelni Beijing University of Technology.

Barbara Bieniek (2020/2021) Barbara Bieniek (2020/2021)
Daniela Molecová-Vagačová (2020/2021) Daniela Molecová-Vagačová (2020/2021)
left img

Nazywam się Daniela Molecová-Vagačová, jestem absolwentką Uniwersytetu Aleksandra Dubčka w Trenczynie, kierunek: Zasoby Ludzkie i Zarządzanie Personelem. Tam studiowałam w języku słowackim i angielskim i zdobyłam inż. tytuł. W roku 2020/2021 rozpocząłam studia na Uniwersytecie Śląskim (studia doktoranckie). Studiuję nauki społeczne (politologia i administracja). Tytuł mojej pracy doktorskej: WIELOJĘZYCZNOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ I JEJ OBJAWY W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM. Moje badania koncentrują się na wielojęzyczności Unii Europejskiej. Chcę się dowiedzieć, czy wielojęzyczność jest zaletą w stosunkach międzynarodowych, która pozwala jej budować silną pozycję, czy też jest przeszkodą. Jak zmieni się status języków w UE po Brexicie.

Moje zainteresowania to języki, znam 8 języków, a mianowicie: słowacki, czeski, angielski, niemiecki, polski, rosyjski, hiszpański i włoski. W tym roku zacząłam aktywnie angażować się w język francuski. Jako wizja na przyszłość muszę nauczyć się języka migowego. To hobby wpłynęło na mnie również przy wyborze superwizora i tematu, ponieważ mój superwizor jest również poliglotiem. Od 10 roku życia aktywnie zajmuję się jazdą konną (w stylu angielskim i western).

W swojej pracy doktorskiej zajmuję się pozycją języków w UE, a zwłaszcza sytuacją po Brexicie. Skoncentruję się na tym, czy język angielski pozostaje językiem głownym. Albo się zmieni, a głównym językiem będzie francuski lub hiszpański. Równocześnie jedną z części moich badań będzie poznanie poziomu edukacyjno-językowego przedstawicieli krajów europejskich, a mianowicie: Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji i Bułgarii.

ResearchGate

Daria Szafarczyk (2020/2021) Daria Szafarczyk (2020/2021)

Jakub Gnela (2020/2021) Jakub Gnela (2020/2021)
Natalia Galica (2020/2021) Natalia Galica (2020/2021)

Natalia Galica jest absolwentką studiów politologicznych w Uniwersytecie Śląskim oraz programu magisterskiego Komisji Europejskiej w dziedzinie pomocy humanitarnej (NOHA) na Uniwersytecie Dublińskim w Irlandii. Podczas studiów magisterskich otrzymała trzykrotnie stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Niemieckiej Administracji Enzkreise. W latach 2010-2012 była także stypendystką Anglia Ruskin University w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania naukowe obejmują międzynarodowa migracje oraz wieloaspektowy proces integracji migrantów, analizę porównawczą oraz zarządzanie danymi badawczymi. Dotychczas realizowała projekty badawcze poświęcone tematyce migracyjnej w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Rozprawa doktorska Pani Natalii poświęcona jest koncepcji podmiotowości politycznej migrantów w kontekście transnarodowym. Badanie realizowane będzie we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Pani Natalia jest także entuzjastką nauki otwartej i uczestniczką pierwszej polskiej edycji Szkoły Stewardów Danych pod patronatem GO FAIR International. Poza pracą naukową,  zatrudniona jest w Biurze Ewaluacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Wcześniej pracowała jako specjalista ds. projektów m.in. dla Urzędu Miasta Katowce i Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Promotor  pierwszy: dr hab. Agnieszka Turska Kawa, prof. UŚ

Promotor drugi: dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ

ResearchGate

Google Scholar

Numer ORCID: 0000-0002-7148-8934

Tural Asgarli (2021/2022) Tural Asgarli (2021/2022)
left img

Tural Asgarli has graduated from Baku State University (Azerbaijan) where he received his Bachelor’s degree in International Relations and Economics in 2017. While doing his Bachelor’s degree, he received an Azerbaijani Government scholarship in the years 2016 and 2017. He has completed his Bachelor’s degree in 2017.

He has gained volunteer and internship experiences as a political analyst, decision-making, reporting, resource forecasting and business operations in the Journal of Economics and Political Science in Baku, Azerbaijan.

He has completed his Master’s degree at the University of Wroclaw (Poland) in 2020, where he received an Erasmus Plus scholarship and studied for one term at the University of Leipzig, (Germany) in 2018/2019. Specifically, he has chosen his Master thesis title “Economic Relations amid US-China: Trade Issues and Trade War,” focusing on political-economic relations amongst countries.

His research interest primarily focuses on political-economic relations, international organizations, international disputes, power and force in diplomacy, international law, armed conflicts and quasi-states.

ORCID: 0000-0002-0073-507X

ResearchGate

Mariusz Jankowski (2021/2022) Mariusz Jankowski (2021/2022)
left img

Mariusz Jankowski jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim, w ramach których zdobył tytuł magistra politologii i socjologii. Od początku swojej pracy zawodowej związany z administracją samorządową śląskiego obszaru metropolitalnego. Stypendysta Fundacji Roberta Boscha i Katholischer Akademischer Ausländer Dienst w Niemczech. Od kilku lat sprawuje funkcję naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Katowice.

Jako społecznik pan Jankowski jest gorącym orędownikiem powrotu do centrów miast. Stąd wynikają jego zainteresowania badawcze związane z polityką rozwojową miast w ujęciu tzw. smart city. Jego doktorat wdrożeniowy poświęcony będzie strategii wykorzystania środków zewnętrznych w celu  transformacji cyfrowej polskich ośrodków miejskich na przykładzie Katowic.

Promotor: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ

Promotor pomocniczy: dr Marcin Krupa

Google Scholar

Numer ORCID: 0000-0002-3879-0277

Filip Helbig (2021/2022) Filip Helbig (2021/2022)
return to top