Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O instytucie

Instytut Nauk Politycznych powstał 1 października 1975. Instytut ten wyodrębnił się z Instytutu Filozofii, Socjologii i Nauk Politycznych, podobnie jak Instytut Filozofii i Instytut Socjologii. W 1978 roku zmieniono nazwę na Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i pod taką nazwą funkcjonował do 2019 roku. Wówczas, 1 października jednostka powróciła do korzeni, przywracając pierwotną nazwę.

Instytut w ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje przede wszystkim z badaczami z dwóch regionów europejskich: basenu Morza Śródziemnego (m.in. Hiszpania, Włochy, Francja, Turcja) oraz z Europą Środkową i Wschodnią (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia). Polega ona na odbywaniu licznych staży naukowych, wizyt studyjnych, których pokłosiem są publikacje naukowe i projekty badawcze. Poza tym podjęliśmy współpracę z badaczami z Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu.

Obecnie w Instytucie prowadzone są dwa kierunki badań podstawowych, których wyniki są aktywnie aplikowane w otoczeniu Uniwersytetu Śląskiego, jak również na płaszczyźnie międzynarodowej. Pierwszym jest działalność antykorupcyjna. W jej ramach w INP zostały zrealizowane duże projekty badawcze: Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym (2015), Korupcja w administracji (2016) oraz Korupcja politycza (2017). Na podstawie prowadzonych badań (publikowanych również na łamach wysokopunktowanych czasopism) opracowano Zintegrowany System Zabezpieczeń Antykorupcyjnych, który wprowadzany jest w podmiotach samorządowych, komercyjnych i edukacyjnych na poziomie zarówno ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Drugi obszar badań to przeciwdziałanie depopulacji, która jest jednym z największych problemów w regionie Górnego Śląska i Zagłębia, ale również jest przedmiotem trosk miast polskich i innych państw europejskich. W ramach badań pracownicy prowadzą analizy źródeł depopulacji, projektują ekspertyzy powstrzymujące niekorzystne trendy, podejmują współpracę międzynarodową mającą na celu wymianę doświadczeń, realizują projekty wzmacniające przywiązanie młodych do regionu (m.in. Uniwersytet Najlepszych).

Pracownicy Instytutu Nauk Politycznych aktywnie angażują się w inicjatywy European Consortium for Political Research oraz American Political Science Association. Prezentują wyniki prowadzonych przez siebie badań na ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach, m.in. w Waszyngtonie, Bostonie, Cambridge, Florencji, Hamburgu, Turynie, Ostravie, Atenach.

return to top