Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Kornelia Batko, prof. UŚ

kornelia.batko@us.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (biznes elektroniczny na kierunku zarządzanie i marketing) oraz Haute Ecole <<Groupe ICHEC – ISC Saint- Louis – ISFC>> (European Master in Interactive Multimedia Project – Master in e–business Management, w ramach programu Leonardo da Vinci Unii Europejskiej). W latach 2005- 2022 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Wykonawca w projektach naukowo-badawczych realizowanych w ramach: EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz projektów uczelnianych. Nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za: rozprawę doktorską, publikacje naukowe w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Otrzymała nagrodę II stopnia Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej za pracę doktorską. Jej praca dydaktyczna została doceniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jest recenzentem artykułów naukowych do czasopism o zasięgu międzynarodowym: Plos One, Healthcare, Sustainability, International Journal of Environmental Research and Public Health, oraz materiałów międzynarodowych konferencji naukowych (np. Hawaii International Conference on System Sciences). W ramach współpracy z biznesem i administracja publiczną realizuje wywiady eksperckie, ekspertyzy, badania komercyjne oraz koordynację badań dotyczących kompetencji cyfrowych, oceny poziomu świadczonych usług zdrowotnych wybranych jednostkach ochrony zdrowia czy wykorzystania mediów społecznościowych. W 2021 roku odbyła, w ramach współpracy polsko-ukraińskiej, staż naukowo-dydaktyczny – International internship under the program” Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: Europen Experience”. W latach 2016-2020 była członkinią Komitetu Redakcyjnego Studiów Ekonomicznych wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Jest współtwórczynią i redaktorem tematycznym czasopisma dla doktorantów i młodych naukowców „Academic Review of Business and Economics” (ARBE). Współtwórczyni i kierownik studiów podyplomowych „Menedżer e-commerce i social media” (2016-2022) oraz „Master of Business and Administration dla Organizacji Pozarządowych” (2022). Brała również udział w tworzeniu dwóch kierunków studiów I i II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym: „E-commerce” oraz „Gospodarka cyfrowa”). Autorka ponad 70 artykułów naukowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki: polityki zdrowotnej; wykorzystania systemów analitycznych oraz Big Data w ochronie zdrowia; kreowaniu wizerunku organizacji (zwłaszcza jednostek ochrony zdrowia); selfcare i dobrostanu społeczeństwa, komunikacji i kreowania wizerunku w social mediach oraz termodynamiki nierównowagowej mikrosystemów. Publikowała w takich czasopismach jak: Journal of Big Data, Transport in Porous Media, Journal of Porous Media, Desalination, Entropy, Energies.

 

ORCID: 0000-0001-6561-3826

Researchgate

PBN

Google Scholar

img
return to top