Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Chińskie Nowe Jedwabne Szlaki w Azji Centralnej - środki, strategie i aktorzy Inicjatywy Pasa i Drogi

Grant w ramach konkursu SONATA 14 (NCN) (2018/31/D/HS5/03371). Czas trwania grantu: 36 miesięcy. Przyznana kwota: 416 745 zł.

Kierownik grantu: dr Elżbieta Proń

Inicjatywa Pasa i Drogi (Belt and Road Initiative, BRI), ogłoszona przez Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej w 2013 roku, jest zarówno kontynuacją wcześniejszych strategii integracji Chin ze społecznością międzynarodową, jak i zupełnie nowym paradygmatem w chińskiej polityce gospodarczej i zagranicznej. Inicjatywa BRI zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które pozwolą Chinom w jak najbardziej efektywny sposób zwiększyć eksport chińskich nadwyżek produkcyjnych do krajów Unii Europejskiej (UE), a także Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. Główny i dotychczas najbardziej rozwinięty korytarz transportowy do Europy wiedzie przez kraje Azji Centralnej – Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan.
Głównym celem tego projektu jest zbadanie strategii oraz środków stosowanych przez Chiny w realizacji Inicjatywy Pasa i Drogi w Azji Centralnej. Analiza to pozwoli zarówno na zdefiniowanie mechanizmów działania BRI w Azji Centralnej, jak również może okazać się przydatna w badaniach nad szerszym kontekście polityki zagranicznej Chin oraz polityce chińskiej w stosunku do Unii Europejskiej. Projekt ten skupia się przede wszystkim na analizie BRI pod kątem realizacji jego założeń w Azji Centralnej, tym, jak BRI jest odbierany przez kraje regionu i w jakim zakresie kraje te współpracują z Chinami w ramach BRI.
Dwa główne pytania badawcze tego projektu to: W jaki sposób chińska strategia w ramach BRI różni się od innych form współpracy Chin z Azją Centralną? Oraz jak chińska strategia BRI znajduje się w odniesieniu do innych form integracji ekonomicznej Chin i Azji Centralnej?
Badania w tym projekcie będą prowadzone metodą jakościową.
Powodem podjęcia badań nad OBOR jest brak dogłębnych badań dotyczących tego flagowego mega- projektu gospodarczego ChRL w rejonie Azji Centralnej – rejonie słabo zaludnionym, zacofanym ekonomicznie, jednak kluczowym dla powodzenia projektów BRI w Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji BRI trwale zmieni krajobraz gospodarczy (i polityczny) Azji konsolidując chińskie wpływy w większości państw rejonu oraz wytyczając nowe szlaki transportowe.

return to top