Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Katarzyna Czornik, prof. UŚ

1) Dane

Imię i nazwisko: Katarzyna Czornik
Instytut: Instytut Nauk Politycznych
E-mail: katarzyna.czornik@us.edu.pl
tel: 608462692

2) Proponowane pola współpracy

 • nauka
 • biznes
 • administracja

3) Sylwetka eksperta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również Akademię Młodych Dyplomatów ze specjalizacją służba zagraniczna w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie, a także liczne kursy i szkolenia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełniła funkcję eksperta wspierającego działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Zainteresowania badawcze: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych; polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki USA wobec Bliskiego Wschodu i Federacji Rosyjskiej); terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm islamski; konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe; polityka zagraniczna Polski. Autorka czterech monografii: Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym (Katowice 2011); Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012 (Katowice 2012); System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu (Warszawa 2014); Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym. Elementy kontynuacji i zmiany (Toruń 2019). Współautorka monografii: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku (Katowice 2018) oraz sześciu prac pod redakcją. Autorka ponad 40 artykułów naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Koordynator kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz specjalności Współczesne Stosunki Międzynarodowe na kierunku Politologia prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

4) Doświadczenia – realizowane projekty badawcze i praktyczne

 1. Koordynator Porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej podpisanego pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach (…) a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach;
 2. Koordynator Porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej podpisanego pomiędzy Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…) a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach;
 3. Koordynator Porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej podpisanego pomiędzy Śląsko-Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej im. nadkom. Jana Bocheńskiego (…) a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach;
 4. Koordynator Porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej podpisanego pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie (…) a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach;
 5. Koordynator Umowy o współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a II Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Akademia Młodych Dyplomatów ze specjalizacją Służba Zagraniczna (Promocja im. Józefa Becka 2009/2010)
  w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie
 • Szkolenie Różnice międzykulturowe w kontaktach międzynarodowych, Europejska Akademia Dyplomacji w Warszawie (10.11.2015)
 • Szkolenie Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa (22-23.02.2016)
 • Szkolenie Negocjacje i myślenie strategiczne we współpracy międzynarodowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa (13-14.12.2017)
 • Kurs Różnice kulturowe we współpracy międzynarodowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
  (13-14.11.2018)

5) Sukcesy i nagrody

 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w latach 2011-2012 (2012);
 • Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (2013);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014);
 • Nagrodę Indywidualna II Stopnia (JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną (2016).
img
return to top