Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ

anna.czyz@us.edu.pl

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalność samorządowa) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2004). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskała w 2008 roku, zaś w 2018 roku został jej nadany stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Od 2004 roku pracuje w Instytucie Nauk Politycznych UŚ na stanowisku asystenta, od 2010 roku na stanowisku adiunkta, a od 2019 roku na stanowisku profesora uczelni.

Autorka, współautorka i współredaktorka kilku monografii i prac zbiorowych oraz kilkunastu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych poświęconych problematyce systemów politycznych państw Grupy Wyszehradzkiej, współpracy czterech państw Europy Środkowej oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach programu Erasmus +/LLP prowadziła wykłady za granicą m.in. w Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Università degli Studi di Firenze, w Universidad Complutense de Madrid, Universita degli Studi di Napoli l’Orientale, Kadir Has Üniversitesi w Stambule.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień systemów politycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej, samorządu terytorialnego, Grupy Wyszehradzkiej oraz znaczenia Europy Środkowej oraz obszaru postradzieckiego w stosunkach międzynarodowych.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

img
return to top