Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Rafał Glajcar, prof. UŚ

rafal.glajcar@us.edu.pl

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalność społeczno-ustrojowa) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1999 r.). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w listopadzie 2003 roku, zaś w czerwcu 2016 roku stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Jego badania koncentrują się wokół takich kwestii, jak: instytucje demokratyczne, systemy wyborcze i konsolidacja demokracji. Wszystkie trzy płaszczyzny stanowią spójną ścieżkę zainteresowań związanych z procesami transformacyjnymi w państwach, które pod koniec XX wieku objęte zostały trzecią falą demokratyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. Potwierdzeniem tego jest kilkadziesiąt publikacji naukowych, jak i udział w konferencjach naukowych oraz projektach badawczych.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

return to top