Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Paweł Grzywna, prof. UŚ

pawel.grzywna@us.edu.pl

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Politologia. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (rozprawa doktorska obroniona w 2016 roku z wyróżnieniem). Od 2009 roku zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania naukowe wiążą się z polityką społeczną, w tym w szczególności z polityką zdrowotną, bezpieczeństwem społecznym i zdrowotnym oraz zrównoważonym rozwojem. Prowadził zajęcia dla studentów w Instytucie Nauk Politycznych, Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Instytucie Matematyki oraz Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki w Uniwersytecie Śląskim. Od 2014 roku prowadzi warsztaty i wykłady dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych w ramach Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży. W roku akademickim 2018/2019 pełnił funkcję koordynatora pierwszej edycji programu Uniwersytet Najlepszych — wspólnej inicjatywy UM Katowice i Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert zaangażowany w prace nad  Regionalną Polityką Zdrowia Województwa Śląskiego. Sekretarz Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Wiceprezes Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autor dwóch monografii naukowych i kilkunastu artykułów. Od 2019 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora kierunku studiów: Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, Doradztwo polityczne i publiczne oraz Politologia.

ResearchGate

ORCID

PBN

img
return to top