Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Horyzont Europa, projekt pt. „Trust in European Democracies``

Instytut Nauk Politycznych przystąpi do realizacji skierowanego do dofinansowania z programu Horyzont Europa projektu pt. „Trust in European Democracies”. 
Kierownikiem tego międzynarodowego projektu badawczego, w którym pełnimy rolę partnera, będzie Pani dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ.
Czas trwania projektu: 1.01.2023-31.12.2025
Skład konsorcjum: 
 
Institute for Comparative Survey Research Vienna (Lider), 
Metropolitan University Prague, 
Grenoble Alpes University,
Leuphana University Luneburg, 
University of the Peloponnese, 
University of Salerno, 
University of Amsterdam,
University of Bucharest,
Comenius University in Bratislava, 
University of Ljubljana,
Institute for Future Studies, 
V.N.Karazin Kharkiv National University
 
Opis działań:
W ramach projektu

– zostanie stworzona solidna i kompleksowa baza wiedzy na temat długoterminowej dynamiki i czynników prognostycznych w zakresie zaufania do instytucji politycznych demokracji przedstawicielskiej (partii, organów wykonawczych, parlamentów, sądownictwa itp.).

– zbadana zostanie rola nowych wzorców zachowań wyborczych, w tym zmienności zmienności wyborów i tendencji do zmniejszania się frekwencji wyborczej, a także implikacje pojawienia się nowych ruchów społecznych i partii dla włączenia społecznego, ruchów społecznych i partii dla inkluzywności, reprezentatywności i legitymizacji w europejskich demokracji europejskiej.
-zbadany zostanie średnio- i długoterminowy wpływ przemian społeczno-ekonomicznych związanych z pandemią korony, kryzysem gospodarczym, a ostatnio – kryzysem energetycznym, migracyjnym i uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie na poziom zaufania politycznego, wydajność, przejrzystość i żywotność systemów demokratycznych w UE.
– opracowany zostanie wielopoziomowy plan działań politycznych, obejmujący zestaw krótko-, średnio- i długoterminowych interwencji na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i unijnym, oparty na ocenie ich ogólnej skuteczności i zgodności z krajowym kontekstem kulturowym i politycznym.

return to top