Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Antymonie demokracji

Kroczyce, 5-6 listopada 2019 r.

Demokracja to ustrój o całościowym charakterze wysokim poziomie spójności normatywnej, proceduralnej i instytucjonalnej oraz legitymizacji. Nie jest jednak pozbawiona antynomii, jakie osłabiają jej mechanizmy i procesy funkcjonowania. Niemała ich część cechuje różne typy ustrojów. W państwach demokratycznych przybierają jednak odrębną, specyficzną postać. Do najbardziej dostrzegalnych należą antynomie między: zasadą rządów większości a koniecznością respektowania interesów mniejszości, miejscem i rolą jednostki oraz całości ponadjednostkowych w życiu społecznym, zasadą rządów reprezentatywnych a rządami fachowców, skutecznością a etycznością działań, liberalizmem a egalitaryzmem, procesami włączenia i wykluczenia społecznego, pragmatyzmem a programowością polityk, świeckością a religijnością państw, centralizacją a samorządnością i wiele innych. Zostały one podjęte w wystąpieniach zaproszonych gości.

fotorelacja

return to top