Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dylematy Demokracji: Demokracja w działaniu. Adaptacja, akomodacja i modernizacja procesów politycznych.

27–29 listopada 2019 r. w Wiśle (miejsce: Hotel „STOK”, 43-460 Wisła, ul. Jawornik 52a)

Konferencja była czwartym przedsięwzięciem naukowym z cyklu Dylematy o demokracji organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Społecznohumanistyczny SWPS. Konferencja odbyła się pod patronatem Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W tym roku hasłem przewodnim konferencji było „Demokracja w działaniu. Adaptacja, akomodacja i modernizacja procesów politycznych”. Temat ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia przemian, jakie zachodzą obecnie na scenach politycznych państw Europy oraz opinii części badaczy i publicystów wieszczących kryzys demokracji liberalnej. Demokracja, jako system odniesień polityczno-społecznych, opiera się na dynamicznych procesach zmian. Te z kolei mogą mieć charakter żywiołowy lub planowy, co implikuje zarówno ich przebieg, jak i skutki. Źródła zmian upatrywać można w ich endogenicznym lub egzogenicznym pochodzeniu, które warunkowane jest sposobem postrzegania demokracji jako systemu zależnego lub też nie. Sama demokracja może być także instrumentem kreowania procesów wewnętrznej, zachodzącej w mikroskali, zmiany.

Konferencja składała się z dwóch części – w pierwszej odbyła się debata naukowa z udziałem prof. UŚ dra hab. Marka Migalskiego oraz prof. dra hab. Antoniego Dudka (prowadziła Karolina Lewicka). W drugiej części odbyły się panele z indywidualnymi wystąpieniami uczestników konferencji, m.in.: Waldemar Wojtasik, Paweł Matuszewski, Jarosław Flis, Igor Lyubashenko, Maciej Górecki, Michał Pierzgalski, Michał Wenzel, Andżelika Mirska, Aleksander Hyżorek, Jerzy Sielski, Maciej Turek, Paweł Laidler.

fotorelacja

Demokracja w działaniu - debata (prof. Antoni Dudek oraz prof. Marek Migalski)

return to top