Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ

sebastian.kubas@us.edu.pl

Tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2018 roku, broniąc rozprawy habilitacyjnej pt. Proces demokratyzacji i jego determinanty. Analiza na przykładzie Republiki Czeskiej i Węgier (1990–2016).

Uczestnik polskich i zagranicznych konferencji, na których w formie referatów prezentuje wyniki swoich prac badawczych. Dwukrotnie uzyskał nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze. Od 2014 roku prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział w Katowicach. Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Recenzent książek i artykułów naukowych. Prowadził wykłady za granicą m.in. we Włoszech, w Hiszpanii, Turcji, Czechach i na Słowacji.

Jego obecne zainteresowania naukowe oraz prowadzone badania związane są z zagadnieniem demokratyzacji oraz procesów odwrotnych od demokratyzacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, a także jakością funkcjonowania jednostek pomocniczych w polskim samorządzie na przykładzie Katowic. Autor prac poświęconych problematyce systemów politycznych oraz historii politycznej Czech, Słowacji, Węgier i Polski i Japonii, a także samorządu III RP.

ResearchGate

PBN

img
return to top