Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych

dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ

sebastian.kubas@us.edu.pl

W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie oceny monografii „Proces demokratyzacji i jego determinanty. Analiza na przykładzie Republiki Czeskiej i Węgier (1990-2016)” Katowice, 2018 oraz dorobku naukowego.

Pracę doktorską „Konsolidacja systemu politycznego demokratycznej Japonii” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Barańskiego. Została obroniona w 2006 roku na WNS UŚ.

Autor, współautor i współredaktor ponad dziesięciu monografii i prac zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych problematyce systemów politycznych oraz historii politycznej Czech, Słowacji, Węgier i Polski i Japonii oraz samorządu III RP. Uczestnik zagranicznych i polskich konferencji, na których w formie referatów prezentował wyniki swoich prac badawczych.

Od 2014 roku prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oddział w Katowicach. Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, recenzent „Przegląd Politologiczny”. Poza tym był recenzentem czasopisma „Pogranicze. Polish Borderland Studies”, „Studia Europaea Gnesnesia”.

Prowadził wykłady za granicą m. in w Masarykova univerzita, Brno, Universita degli Studi di Padova, Universidad Complutense de Madrid, Universita degli Studi do Napoli l’Orientale, Universitat Autonoma Barcelona, Kadir Has Universitesi w Istanbule. Przebywał na szkoleniu w ramach programu Erasmus w Danii na Aalborg University.

Obecnie zainteresowania naukowe oraz prowadzone badania (projekty badawcze) związane są z zagadnieniem demokratyzacji oraz procesów odwrotnych od demokratyzacji w Europie Środkowej i Wschodniej, a także jakością funkcjonowania jednostek pomocniczych w polskim samorządzie na przykładzie Katowic.

ResearchGate

PBN

img
return to top