Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ

1) Dane

Imię i nazwisko: Tomasz Kubin
Instytut: Instytut Nauk Politycznych
E-mail: tomasz.kubin@us.edu.pl

2) Proponowane pola współpracy

 • nauka
 • media
 • biznes
 • administracja

3) Sylwetka eksperta

Profesor UŚ, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce; ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).

Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Polska w UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE), ekonomia polityczna oraz problematyka dotycząca Białorusi.

4) Doświadczenia – realizowane projekty badawcze i praktyczne

 • ekspert Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce;
 • redaktor naczelny czasopisma ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”;
 • członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE);
 • koordynator Zarządu PTSE ds. Ośrodka Analiz, Studiów i Szkoleń;
 • członek Zarządu (sekretarz) Towarzystwa Inicjatyw Naukowych;
 • w przeszłości pracownik/współpracownik kilku publicznych (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i niepublicznych szkół wyższych;
 • pobyty naukowe w ramach programu Erasmus na uniwersytetach w Valladolid, Brnie, Bańskiej Bystrzycy, Opawie;
 • wykonawca i/lub współwykonawca kilku projektów naukowych w realizowanych w ramach konkursów NCN, ministerialnych, WNS UŚ;
 • autor dwóch książek, współautor dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach specjalistycznych (,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, ,,Baltic Journal of European Studies”, ,,Current Politics and Economics of Europe”, ,,Ekonomista” ,,Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea”, ,,Politeja”, ,,Polski Przegląd Dyplomatyczny”, ,,Progress in Economics Research”, ,,Przegląd Europejski”, ,,Przegląd Politologiczny”, ,,Przegląd Zachodni”, ,,Rocznik Integracji Europejskiej”, ,,Stosunki Międzynarodowe”, ,,Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, ,,Studia Europejskie”, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, ,,Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, ,,Yearbook of Polish European Studies”) oraz w publikacjach zbiorowych;
 • w latach 2010-2013 i 2013-2016 przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nad Jamną’’ w Mikołowie.
return to top