Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ

tomasz.kubin@us.edu.pl

Adiunkt, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).

Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Polska w Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE).

Autor dwóch książek: Polityczne implikacje wprowadzenie unii walutowej w Europie, Katowice 2007 oraz Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, Katowice 2014). Współautor (wraz z: Małgorzata Myśliwiec, Małgorzata Lorencka) dwóch książek: Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch, Katowice 2017 oraz Impact of the 2008 economic crisis on the functioning of the political systems. A case study of Greece, Spain, and Italy, Katowice 2017. Współredaktor (wraz z M. Stolarczyk) książki Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Katowice 2018.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach specjalistycznych (,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, ,,Baltic Journal of European Studies”, ,,Current Politics and Economics of Europe”, ,,Ekonomista” ,,Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea”, ,,Politeja”, ,,Polski Przegląd Dyplomatyczny”, ,,Progress in Economics Research”, ,,Przegląd Europejski”, ,,Przegląd Politologiczny”, ,,Przegląd Zachodni”, ,,Rocznik Integracji Europejskiej”, ,,Stosunki Międzynarodowe”, ,,Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, ,,Studia Europejskie”, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, ,,Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, ,,Yearbook of Polish European Studies”) oraz w publikacjach zbiorowych.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

return to top