Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Justyna Łapaj-Kucharska

justyna.lapaj@us.edu.pl

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Otrzymała wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego przyznane za osiągnięcia naukowe dla najlepszych absolwentów w roku akademickim 2011/2012. Przyznano jej stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011/2012, a także stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowe w latach 2008–2012. W latach 2010–2018 członkini kolegium redakcyjnego Czasopisma UŚ „Pisma Humanistyczne”, zastępczyni redaktora naczelnego, redaktorka tematyczna w zakresie nauk o polityce. Od 2019 roku członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział w Katowicach.

Uczestniczka kilku grantów uczelnianych poświęconych zróżnicowanej tematyce z pogranicza mediów, teoretycznych aspektów demokracji, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz relacji międzynarodowych. Uczestniczka projektów naukowo-badawczych m.in. w zakresie dostępu do informacji publicznej, we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy BONA FIDES w Katowicach.

W 2012 roku uzyskała uprawnienia trenera europejskiego z ramienia Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Od 2012 roku posiada uprawnienia edukatora praw człowieka z ramienia Amnesty International. Przeprowadziła szereg szkoleń i warsztatów w tych obszarach, na seminariach ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie szeroko pojętej tematyki stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego na kierunkach – politologia oraz bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Promotorka prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym wobec państw europejskich i pozaeuropejskich, Ameryki Łacińskiej (w wymiarze polityk wewnętrznych i zagranicznych państw latynoamerykańskich oraz ich pozycji na arenie międzynarodowej, a także relacji polsko-latynoamerykańskich), Bliskiego Wschodu (ze szczególnym uwzględnieniem państwa Izraela), a także kultury żydowskiej.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

img
return to top