Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Malgorzata Lorencka

1) Dane

Imię i nazwisko: Małgorzata Lorencka
Instytut: Instytut Nauk Politycznych
E-mail: malgorzata.lorencka@us.edu.pl

2) Proponowane pola współpracy

Problematyka funkcjonowania systemów politycznych Włoch i Grecji ze szczególnym uwzględnieniem systemu wyborczego i partyjnego poniższych państw.

3) Sylwetka eksperta

Doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką systemów politycznych Republiki Włoskiej i Republik Greckiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wyborczego i systemu partyjnego. Jest autorem m.in. pracy doktorskiej Włoski system partyjny. Studium politologiczne (Katowice 2007) i wielu publikacji poświęconych mianom politycznym we Włoszech i Grecji, m.in. Włoskie państwo regionalne (Przegląd Sejmowy nr 4/2005), Dyskusje wokół konstytucyjnej reformy systemu rządów we Włoszech (Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 2-3/2010), Źródła deformacji wyniku wyborów parlamentarnych we Włoszech (W: J. Iwanek (red.) Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, Toruń 2014), Włochy i Grecja (W: M. Myśliwiec, K. Krysieniel (red.), Systemy polityczne wybranych państw Basenu Morza Śródziemnego , Poznań-Chorzów 2011).

4) Doświadczenia – realizowane projekty badawcze i praktyczne

Udział w dwóch grantach NCN: w latach 2013-2017 -„Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch”, nr wniosku 2013/09/B/HS5/00021, kierownik grantu – dr hab. Małgorzata Myśliwiec; „Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne”, nr wniosku 2011/01/B/HS5/00549, kierownik grantu prof. dr hab. Jan Iwanek.

5) Sukcesy i nagrody

  • 9 miesięczne stypendium naukowe rządu Republiki Włoskiej w latach 2002/2003
  • isiting Professor w grudniu 2012 roku na Uniwersytecie Ivana Franki we Lwowie
  • podpisanie 4 umów bilateralnych w ramach programu Erasmus z uczelniami włoskimi i ich koordynacja (Rzym – La Sapienza, Padwa, Florencja, Neapol –L’Orientale
img
return to top