Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych

dr Małgorzata Lorencka

malgorzata.lorencka@us.edu.pl

Doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką systemów politycznych Republiki Włoskiej i Republik Greckiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wyborczego i systemu partyjnego. Jest autorem m.in. pracy doktorskiej Włoski system partyjny. Studium politologiczne (Katowice 2007) i wielu publikacji poświęconych mianom politycznym we Włoszech i Grecji, m.in. Włoskie państwo regionalne (Przegląd Sejmowy nr 4/2005), Dyskusje wokół konstytucyjnej reformy systemu rządów we Włoszech (Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 2-3/2010), Źródła deformacji wyniku wyborów parlamentarnych we Włoszech (W: J. Iwanek (red.) Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, Toruń 2014), Włochy i Grecja (W: M. Myśliwiec, K. Krysieniel (red.), Systemy polityczne wybranych państw Basenu Morza Śródziemnego , Poznań-Chorzów 2011), monografia: T. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch, Katowice 2017, wspólnie z Martą Obrębską, English Combined Authorities and Italian Metropolitan Cities: A Comparative Perspective, Romanian Journal of Political Science, 2018, nr 2.

Prowadzone projekty badawcze:

  1. grant Narodowego Centrum Nauki2011/01/B/HS5/00549, grant Narodowego Centrum Nauki, kierownik dr Małgorzata Myśliwiec, temat „Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch” (nr wniosku 2013/09/B/HS5/00021)
  2. Kierownik: prof. UŚ dr hab. Jan Iwanek, Temat: Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Analiza deformacji wyborczych w wybranych systemach większościowych, proporcjonalnych i mieszanych
  3. grant doktorancki Narodowego Komitetu Badań Naukowych w latach 2002-2005), , temat: „Włoski system partyjny. Studium politologiczne”, nr wniosku 2 H02E 030 23.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

img
return to top