Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych

dr Maciej Marmola

maciej.marmola@us.edu.pl

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich z zakresu politologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz licencjackich z zakresu finansów i rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). W kwietniu 2019 roku obronił rozprawę doktorską „Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej” (promotor: dr hab. Waldemar Wojtasik). Autor publikacji naukowych z zakresu systemu partyjnego (szczególnie nowych partii politycznych), zachowań wyborczych i najnowszej historii politycznej Śląska. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o/Katowice, European Consortium for Political Research (ECPR) oraz Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej pełni m. in. funkcje: rzecznika prasowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz sekretarza redakcji czasopisma „Political Preferences”. Współpracuje również z kilkoma stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Prywatnie pasjonuje się historią (szczególnie dwudziestowiecznymi dziejami Śląska) oraz filmem. W wolnych chwilach tworzy scenariusze i zajmuje się realizacją historycznych filmów dokumentalnych, m. in. serii dokumentalnej Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich i filmowej serii popularnonaukowej Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy. Za działalność naukową i popularyzatorską nagradzany m.in.: I nagrodą w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku w dyscyplinie nauk o polityce, nagrodą Wydarzenie Historyczne Roku 2016 w kategorii Edukacja i Multimedia (za serię dokumentalną Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich), wyróżnieniem w XXXVII edycji konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016 – kategoria edukacja (za projekt Filmowa Encyklopedia Powstań Ślaskich), wyróżnieniem Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2017 – kategoria: dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (za projekt Filmowa Encyklopedia Powstań Ślaskich. Seria II), wyróżnieniem na 6. Zamojskim Festiwalu Filmowym “Spotkania z historią” (za reżyserię filmu dokumentalnego “Z Radzionkowa na ołtarze”) oraz 8. Zamojskim Festiwalu Filmowym “Spotkania z historią” (za reżyserię filmu “Stefan Bryła” w ramach serii Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy), Złotym Kopernikiem na XI Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO 2020 (za film “Stefan Bryła” w ramach serii Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy), wyróżnieniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych absolwentów roku akademickiego 2012/2013 oraz wyróżnieniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych doktorantów.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

return to top