Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Agnieszka Miarka, prof. UŚ

agnieszka.miarka@us.edu.pl

Politolog, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Laureatka Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2022). Uzyskała indywidualną nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze (2020). Uzyskała grant w ramach konkursu Miniatura (NCN, 2021). Członkini zespołu badawczego Uniwersyteckiego Centrum Kreatywnego Obywatelstwa. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (o. Katowice). Redaktorka tematyczna działu Studia bezpieczeństwa w czasopiśmie naukowym „Polish Political Science Yearbook”. Od października 2023 roku zatrudniona na stanowisku profesora uczelni.

Autorka artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych takich jak: „Nationalities Papers”, „Problems of Post-Communism”, „Asian Affairs”, „Communist and Post-Communist Studies”, „Journal of Strategic Security” czy „European Politics and Society”.

Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie de facto states w przestrzeni poradzieckiej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego (ze szczególnym uwzględnieniem Armenii i Mołdawii), konflikty zbrojne w przestrzeni poradzieckiej.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Miarka

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=HfGIyHYAAAAJ&hl=pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2851-1676

img
return to top