Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych

mgr Agnieszka Miarka

agnieszka.miarka@us.edu.pl

Magister politologii (specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe), doktorantka w zakresie Nauk o polityce. Członkini Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (2016-nadal). Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku akademickim 2017/2018. Członkini Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ z ramienia doktorantów w roku akademickim 2017/2018.
Nagrody i wyróżnienia:
– Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych absolwentów roku akademickiego 2014/2015.
-Laureatka VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia w działalności naukowej
(2015)
– Stypendystka stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Doktorantów w roku akademickim 2018/2019
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
Członkini Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego
Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział Katowice.
Zainteresowania naukowe: separatyzm na obszarze poradzieckim, Kaukaz Południowy w stosunkach międzynarodowych, konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w XXI w., bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarach politycznym i militarnym.
Prace badawcze: przygotowywana rozprawa doktorska pt. Separatyzm na obszarze poradzieckim w latach 1992-2019.


ResearchGate

GoogleScholar

PBN

img
return to top