Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Marian Mitręga, prof. UŚ

marian.mitrega@us.edu.pl

Urodzony w dniu 20 lipca 1952 roku w Siemianowicach Śląskich. Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Od października 1975 roku pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień doktora nauk politycznych nadany w dniu 24 lutego 1979 roku przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie dysertacji doktorskiej pod tytułem „Konsekwencje migracji jako przesłanki regionalnego programu polityki społecznej (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego)”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: polityka społeczna nadany w dniu 23 kwietnia 2002 roku przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie ogólnego dorobku naukowego oraz przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węglowym”.

PBN

img
return to top