Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wsparcie naukowo-strategiczne w ramach projektu pn. ``Młodzi robią Metropolię``

Nazwa projektu: Wsparcie naukowo-strategiczne w ramach projektu pn. „Młodzi robią Metropolię”.

Kierownik zespołu: dr Natalia Stępień-Lampa (Instytut Nauk Politycznych).
Członkowie zespołu: prof. dr hab. Ewa Jarosz (Instytut Pedagogiki), dr Marcin Gierczyk (Instytut Pedagogiki), Paweł Grzywna (Instytut Nauk Politycznych), mgr Dagmara Dobosz (Instytut Pedagogiki).

Czas realizacji: wrzesień 2020-grudzień 2021.

Opis: projekt obejmuje przeprowadzenie 10 warsztatów z młodymi ludźmi w wieku 16-25 lat, napisanie na ich podstawie raportu, który będzie zawierał rekomendacje na potrzeby „Strategii rozwoju GZM do 2027 roku, z perspektywą do 2035 roku”, a także jego prezentowanie w GZM.

return to top