Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Miarka A.: De Facto States in the Post-Soviet Area: Mechanis(...) Miarka A.: De Facto States in the Post-Soviet Area: Mechanisms of Formation, Operation and Survival
left img

Autor: Agnieszka Miarka

Routledge

 • ISBN: 978-10-323-7832-9
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron: 254

This book provides an insightful analysis and holistic account of the process of the formation of de facto states in the post-Soviet area. Looking beyond the stereotype of mere puppet subjects, the author explores the contemporary operation of separatist regions in Abkhazia and South Ossetia, Transnistria, Nagorno-Karabakh, and Donbas to understand the motives and mechanisms for their emergence and their instrumentalization in the politics of great powers. Using policy documents, quantitative data, and political statements, she explores the historical origins of the area and its operation during the Soviet era, armed separatist conflicts and their implications, and the actions of the United Nations, the Organization for Security and Co-operation in Europe, the European Union, the Commonwealth of Independent States, and the role of powers such as the Russian Federation and the US. The research contributes to the debate on the significance of de facto states for regional security and their potential for national identity building. It will be of interest to scholars and students of Russia and the Post-Soviet Area in International Relations and Nation-Building.

Więcej na stronie wydawcy

Czyż A.: Obszar poradziecki w polityce zagranicznej Federac(...) Czyż A.: Obszar poradziecki w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
left img

Autor: Anna Czyż

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • ISBN: 978-83-226-4266-5
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron: 258

Publikacja odnosi się do miejsca, znaczenia i roli obszaru poradzieckiego w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku. Jest to ważny i aktualny temat zwłaszcza w kontekście toczącej się w Ukrainie wojny. Federacja Rosyjska wykorzystuje wszystkie możliwe instrumenty oddziaływania, aby utrzymać kontrolę nad obszarem poradzieckim traktowanym jako wyłączna strefa rosyjskich wpływów i priorytetowy kierunek rosyjskiej polityki zagranicznej. Do głównych celów rosyjskiej polityki zagranicznej wobec tzw. bliskiej za-granicy zalicza się integrację polityczną, gospodarczą i wojskową tego obszaru pod przywództwem Rosji.

 

Więcej na stronie Wydawnictwa UŚ

Publikacja jest także dostępna w wersji elektronicznej na portalach:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

ebookpoint: www.ebookpoint.pl

IBUK (możliwość zakupu lub wypożyczenia): www.ibuk.pl

Wojtasik W: Manipulacje wyborcze Wojtasik W: Manipulacje wyborcze
left img

Autor: Waldemar Wojtasik

Wydawnictwo Studio NOA

 • ISBN: 978-83-6605-524-7
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron: 324

Przyszłe pokolenia będą uznawały początek XXI wieku za historyczny moment, w którym zaczęła wyczerpywać się efektywność wyborów jako demokratycznej procedury kreowania reprezentacji politycznej. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest udoskonalenie istniejących i pojawienie się całkiem nowych narzędzi manipulowania zarówno wynikami głosowania, jak i wynikiem wyborów. Dzięki komunikacji sieciowej, big data, psychografii i mikrotargetowaniu behawioralnemu politycy zdobyli nową broń. I nie wahają się jej używać w grze prowadzonej z wyborcami, krusząc przy tym demokratyczne fundamenty uczciwości wyborów.

Na dezinformację, fakty alternatywne czy partyjną agencyzację mediów współczesna demokracja nie znajduje społecznie skutecznej odpowiedzi. Jako obywatele najczęściej dowiadujemy się o nich za późno, w sytuacji gdy skruszony sygnalista postanawia poinformować opinię publiczną. Skoro jednak system polityczny w coraz mniejszym stopniu jest w stanie instytucjonalnie zagwarantować uczciwość procesu wyborczego, to nie mogą dziwić pojawiające się pytania o uprzedmiotowienie i instrumentalizację roli wyborcy w demokracji.

Jak zauważa Andreas Schedler, nowoczesna historia wyborów jest opowieścią o autorytarnych manipulacjach wyborczych. W prezentowanej publikacji przedstawiono ponad 200 sposobów legalnego manipulowania wynikiem wyborów oraz ponad 500 przykładów, w których politycy – najczęściej skutecznie – je stosują. Wszystko to obrazuje skalę manipulacyjnej presji wywieranej na wyborców oraz ukazuje stopień deformacji uczciwości współczesnych wyborów.

Więcej o książce na stronie https://manipulacjewyborcze.pl/

Proń E. : International Institutions in China’s Foreign P(...) Proń E. : International Institutions in China’s Foreign Policy: The Case of the Shanghai Cooperation Organization
left img

Autor: Elżbieta Proń

Wydawnictwo Adam Marszałek

 • ISBN: 978-83-8180-544-5
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron: 303

In 1991 China concluded that it could achieve its global rise by participating in and shaping international multilateral cooperation. In 2021, thirty years after this contention and twenty after China co-established its first international organisation – the Shanghai Cooperation Organisation, this book offers a thorough insight into the role of multilateral institutions in China’s foreign policy. The practice of China’s multilateralism is scrutinised through the study of China’s use of the SCO between 2001 and 2013 in its foreign policy towards Central Asia. Through the in-depth analysis of the organisation in this time span, this study defines the main goals of China’s use of multilateralism between the end of the Cold War era and the introduction of the Belt and Road Initiative in 2013.

W 1991 roku Chiny zapowiedziały, że mogą osiągnąć globalny wzrost poprzez kształtowanie międzynarodowej współpracy wielostronnej. W 2021 roku, trzydzieści lat po tej deklaracji i dwadzieścia po tym, jak Chiny zaczęły współtworzyć swoją pierwszą organizację międzynarodową – Szanghajską Organizację Współpracy, książka ta oferuje dogłębny wgląd w rolę instytucji wielostronnych w polityce zagranicznej Chin. Praktyka multilateralizmu w Chinach jest analizowana poprzez badanie wykorzystania SOW w polityce zagranicznej Pekinu wobec Azji Centralnej w latach 2001–2013. Poprzez dogłębną analizę organizacji w tym okresie, prezentowana książka określa główne cele zastosowania przez Chiny multilateralizmu między końcem zimnej wojny a inauguracją Inicjatywy Pasa i Szlaku w 2013 roku.

Więcej o książce

Muś A.: The political potential of Upper Silesian ethnoregi(...) Muś A.: The political potential of Upper Silesian ethnoregionalist movement : a study in ethnic identity and political behaviours of Upper Silesians
left img

Autor: Anna Muś

Leiden: Brill

International Studies in Sociology and Social Anthropology; Vol. 138

 • ISBN: 978-90-04-46143-7
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron: 262

In The Political Potential of Upper Silesian Ethnoregionalist Movement: A Study in Ethnic Identity and Political Behaviours of Upper Silesians Anna Muś offers a study on the phenomenon of ethnoregionalism in one of the regions in Poland. Since 1945, ethnopolitics in Poland have been based on the so-called assumption of the ethnic homogeneity of the Polish nation. Even the transformation of the political system to a fully democratic one in 1989 did not truly change it. However, over the last three decades, we can observe growing discontent in Upper Silesia and the politicisation of Silesian ethnicity. This is happening in a region with its own history of autonomy and culturally diversified society, where an ethnoregionalist political movement appeared already in 1989.

Więcej o książce

Marmola M., Olszanecka-Marmola A.: Korupcja i przeciwdziała(...) Marmola M., Olszanecka-Marmola A.: Korupcja i przeciwdziałanie korupcji w Polsce : wymiar psychospołeczny i prawnopolityczny
left img

Autor: Maciej Marmola i Agata Olszanecka-Marmola

Katowice : Studio Noa, 2021.

Wersja elektroniczna książki (Repozytorium Re-BUŚ)

– 194 s. –

ISBN 978-83-66055-22-3

„Władza nie korumpuje, to ludzie korumpują władzę” – zdanie to, przypisywane amerykańskiemu pisarzowi Williamowi Gaddisowi, doskonale oddaje naturę korupcji. Nie ulega wątpliwości, że stanowi ona problem złożony, obejmujący różnego rodzaju negatywne zachowania, u których podłoża leżą odmienne motywy – od chęci ratowania życia (gdy wręczamy łapówkę za przyspieszenie operacji) do zwykłej ludzkiej chciwości. Zachowania, które kiedyś były społecznie aprobowane (a nawet pożądane), lecz wraz z przemianami społecznymi stały się hamulcem rozwoju gospodarczego i społecznego. Istnieje jednak wspólny mianownik wszystkich zachowań korupcyjnych – człowiek. To on jest podmiotem korupcji. To on ze względu na cechy osobowościowe czy skłonność do ryzyka ma predyspozycje do uwikłania się w proceder korupcji. To wreszcie on może jej zapobiec, budując społeczeństwo oparte na przejrzystości i zaufaniu.

Zdecydowana większość publikacji naukowych dotyczących korupcji (szczególnie prac powstałych w warunkach polskich) skupia się na jednym z wymiarów tego zjawiska. My w tym krótkim opracowaniu postaramy się połączyć różne perspektywy i spojrzeć na korupcję nieco szerzej – z punktu widzenia prawa, psychologii i socjologii. Nie będziemy również unikać wątków politycznych, ponieważ to właśnie wydarzenia na scenie politycznej w dużej mierze kształtują społeczną percepcję korupcji i wyobrażenie o jej skali. Wskażemy ogólne mechanizmy zwiększające ryzyko korupcji, jak i charakterystyczne dla Polski. Przedstawimy ponadto kilka wniosków natury komparatystycznej, bazując na polskich badaniach opinii publicznej oraz analizach prowadzonych przez międzynarodowe instytucje i organizacje pozarządowe.

 

 

Lakomy M.: Islamic State's Online Propaganda: A Comparative (...) Lakomy M.: Islamic State's Online Propaganda: A Comparative Analysis
left img

Autor: Miron Lakomy

300 pkt.

ISBN 9780367699475
Published April 29, 2021 by Routledge
264 Pages 31 B/W Illustrations

więcej

Olszanecka-Marmola A.: Czy telewizyjna reklama polityczna mo(...) Olszanecka-Marmola A.: Czy telewizyjna reklama polityczna może zmienić wizerunek kandydata?
left img

Autor: Agata Olszanecka-Marmola

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020

Wersja elektroniczna książki (Repozytorium Re-BUŚ)

Czy wydatki ponoszone na telewizyjną reklamę polityczną mają sens? Czy reklama jest w stanie zmienić wizerunek kandydata? W przypadku jakich kandydatów zmiana ta jest bardziej prawdopodobna? Które grupy elektoratu są bardziej podatne na działanie telewizyjnych spotów wyborczych? – te i inne pytania spędzają sen z powiek kandydatów, sztabów wyborczych i komentatorów politycznych. Prezentowana monografia próbuje określić, w jaki sposób reklama oddziałuje na wyborców i czy może przyczynić się do lepszego postrzegania kandydatów startujących w wyborach prezydenckich.

Marmola M.: Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy(...) Marmola M.: Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej
left img

Autor: Maciej Marmola

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020

Wersja elektroniczna książki (Repozytorium Re-BUŚ)

Andrzej Lepper, Paweł Kukiz, Andrej Babiš, Igor Matovič, Janusz Palikot, Ryszard Petru, Richard Sulik, Ivan Bartoš, Gábor Vona, Marian Kotleba – co łączy tych z pozoru odległych od siebie polityków? Ich ugrupowania zdołały przebić kartel partii politycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Z tej książki dowiesz się m.in. co pociąga wyborców w nowych partiach, kiedy jest najlepszy moment na stworzenie ugrupowania, czy partiom w ogóle potrzebne są struktury członkowskie i, co najważniejsze, jakie czynniki przyczyniły się do spektakularnych sukcesów (i czasem równie szybkich klęsk) nowych ugrupowań w warunkach Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Łapaj-Kucharska J.: Polityka zagraniczna Polski wobec Amery(...) Łapaj-Kucharska J.: Polityka zagraniczna Polski wobec Ameryki Łacińskiej w okresie pozimnowojennym
left img

Autor: Justyna Łapaj-Kucharska

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020

Praca, pt.: „Polityka zagraniczna Polski wobec Ameryki Łacińskiej w okresie pozimnowojennym”, poświęcona jest analizie polityki zagranicznej Polski wobec wybranych państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów w okresie pozimnowojennym. Monografia w kompleksowy sposób ukazuje charakter relacji polsko-latynoamerykańskich, ze szczególnym uwzględnieniem relacji bilateralnych z wybranymi państwami tego regionu, tj.: Brazylią, Argentyną, Chile, Meksykiem, Kolumbią i Wenezuelą. Stosunki dwustronne ukazane zostały na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, kulturalnej oraz naukowej. W pracy pojawiają się także odwołania do stosunków Polski z innymi państwami Ameryki Łacińskiej, jak np. Kuby, Peru, Panamy czy Ekwadoru. Choć zasadnicza część pracy poświęcona jest relacjom dwustronnym po 1989/1990 roku, a zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, to w pracy pojawiły się również odniesienia do wcześniejszych okresów polityki Polski wobec Ameryki Łacińskiej z podziałem na ich najbardziej charakterystyczne etapy, ukazujące elementy ciągłości i zmiany w stosunkach dwustronnych. Relacje Polski z państwami latynoamerykańskimi ukazano zarówno w wymiarze dwu-, jak i wielostronnym. Praca jest pierwszą w literaturze przedmiotu, która w kompleksowy sposób prezentuje charakter relacji polsko-latynoamerykańskich w okresie pozimnowojennym. Monografia ta, kierowana jest do osób, których zainteresowania koncentrują się wokół polityki zagranicznej Polski na kierunkach pozaeuropejskich, z powodzeniem może zostać wykorzystana, jako podstawa do opracowania poszerzonej strategii RP w odniesieniu do krajów tego regionu, a także przez różnego rodzaju think-tanki zajmujące się opracowywaniem materiałów o charakterze doradczym w zakresie polityki zagranicznej RP, jak również przez społeczność akademicką (naukowców, dydaktyków oraz studentów) w celu poszerzenia wiedzy na temat stosunków Polski z krajami Ameryki Łacińskiej.

Czornik K.: Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Amery(...) Czornik K.: Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym: elementy kontynuacji i zmiany
left img

Autor: Katarzyna Czornik

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019

Tradycyjna definicja interesów i celów w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu koncentruje się na zagwarantowaniu im swobodnego dostępu do zasobów surowców naturalnych i utrzymywaniu relacji z kluczowymi sojusznikami w regionie (zarówno z Izraelem, jak również z państwami arabskimi), a także na zapewnieniu im ochrony przed zewnętrznymi zagrożeniami, co częściowo łączy się z obecnością amerykańskiej floty i sił zbrojnych w regionie bliskowschodnim. Cele te były permanentnie eksponowane przez kolejne amerykańskie administracje w okresie funkcjonowania układu bipolarnego a ich realizacja kontynuowana, mimo iż pewnej ewolucji ulegało środowisko regionalne, jak również zmienił się charakter oraz tożsamość zagrożeń dla polityki zagranicznej bezpieczeństwa USA. Najbliżsi partnerzy (sojusznicy) Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie zmienili się bowiem od czasów strategii bliźniaczych filarów realizowanej w okresie zimnej wojny, kiedy Iran i Arabia Saudyjska stanowiły dwa bastiony przeciwko ekspansji wpływów ZSRR w regionie i nienaruszalne (ja się wydawało) fundamenty oraz instrumenty amerykańskich wysiłków na rzecz promowania stabilności w obszarze Bliskiego Wschodu. Zmianie uległ również charakter relacji między regionalnymi potęgami. Państwa niegdyś sobie wrogie, jak Iran i Irak, w drugiej dekadzie XXI wieku podejmują skuteczne wysiłki na rzecz politycznego zbliżenia. Państwa, które ze sobą niegdyś kooperowały, jak Iran i Arabia Saudyjska, pozostają w drugiej dekadzie XXI wieku największymi regionalnymi konkurentami i polityczno – religijnymi wrogami na zasadach proxy wars (fragment Wstępu).

Grzywna P.: Nierówności zdrowotne wykluczonych ekonomiczni(...) Grzywna P.: Nierówności zdrowotne wykluczonych ekonomicznie mieszkańców Siemianowic Śląskich
left img

Autor: Paweł Grzywna

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019

W pracy podjęto problematykę teoretycznych aspektów wykluczenia ekonomicznego i nierówności zdrowotnych, ale przede wszystkim celem stało się przedstawienie wyników badań empirycznych mogących służyć lepszej identyfikacji społeczno-ekonomicznych uwarunkowań nierówności zdrowia na przykładzie przestrzeni poindustrialnej. Wciąż jeszcze gorszy od przeciętnego dla krajów Unii Europejskiej stan zdrowia ludności Polski determinuje podjęcie działań w celu poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską a średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej. Istotnym wyzwaniem dla władz publicznych jest również zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji. Realizacja tychże zadań związanych z poprawą stanu zdrowia społeczeństwa i niwelowaniem nierówności wymaga jednak dysponowania wynikami badań empirycznych. Z tego względu uzasadnione i wartościowe jest prowadzenie studiów empirycznych i teoretycznych z zakresu polityki zdrowotnej a uwzgledniających nierówności ekonomiczne. Monografia składa się z 4 rozdziałów, w których scharakteryzowano następujące kwestie: w rozdziale 1. refleksje nad znaczeniem pojęcia przestrzeni w naukach społecznych, a zwłaszcza przestrzeni poindustrialnej oraz jej związkach z wykluczeniem społeczno-ekonomicznym; w rozdziale 2. problemy społeczno-demograficzne, które występują w Siemianowicach Śląskich; w rozdziale 3. rozważania teoretyczne nad organizacją i przeprowadzeniem procesu badawczego; w rozdziale 4. przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących uwarunkowania stanu zdrowia oraz społeczno-ekonomiczne nierówności w zdrowiu wśród wykluczonych mieszkańców Siemianowic Śląskich. Poruszony został również problem korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych materią polityki zdrowotnej i wykluczenia ekonomicznego, decydentów politycznych, w tym w szczególności przedstawicieli władz samorządowych, a także instytucji II i III sektora.

Czornik K., Lakomy M.: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzi(...) Czornik K., Lakomy M.: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku : przebieg - uwarunkowania - implikacje
left img

Autorzy: Katarzyna Czornik, Miron Lakomy

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018

Istnieje współcześnie paląca potrzeba podjęcia naukowej analizy charakteru konfliktów zbrojnych, które toczyły się w drugiej dekadzie XXI wieku na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Coraz częściej wywierają one bowiem zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo państw NATO i Unii Europejskiej, czego wyraźnym sygnałem stał się kryzys migracyjny w 2015 roku oraz drastyczny wzrost liczby zamachów terrorystycznych w Europie w ostatnich latach. Jest to tym poważniejszy problem, iż tak światowa, jak i rodzima opinia publiczna postrzegają je w sposób bardzo uproszczony, przepojony stereotypami bądź przekłamaniami, często niestety przekazywanymi bezrefleksyjnie przez media masowe.

Głównym celem badawczym monografii jest ukazanie przebiegu, podstawowych uwarunkowań oraz najważniejszych implikacji wybranych konfliktów zbrojnych na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki w drugiej dekadzie XXI wieku. Do analizy wybrano w sumie sześć konfliktów zbrojnych: w Syrii, Libii, Mali, Republice Środkowoafrykańskiej, wojnę z tzw. Państwem Islamskim w Syrii i Iraku oraz konflikt izraelsko-palestyński. Wśród celów szczegółowych prezentowanej monografii należy wymienić: omówienie przebiegu wszystkich wybranych konfliktów zbrojnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie, zweryfikowanie narosłych wokół tych konfliktów stereotypów i przekłamań, scharakteryzowanie najważniejszych czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które wpłynęły na wybuch oraz przebieg wybranych konfliktów zbrojnych, wyodrębnienie, o ile to możliwe, wspólnych cech konfliktów zbrojnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie w drugiej dekadzie XXI wieku, oraz wskazanie najpoważniejszych implikacji konfliktów zbrojnych dla bezpieczeństwa omawianych państw, jak i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Grzywna P.: Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce spo(...) Grzywna P.: Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej: wprowadzenie do dyskusji
left img

Autor: Paweł Grzywna

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017

W publikacji podjęto problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego analizowanego w nauce o polityce społecznej. Pierwsza część pracy zawiera rozważania natury terminologicznej. Autor dokonuje w niej próby zdefiniowania kategorii bezpieczeństwa między innymi w kontekście wartości i potrzeby społecznej. Przedstawia również analizę bezpieczeństwa z perspektywy podejścia sektorowego, ukazując różnorodność typów bezpieczeństwa i nawiązując do koncepcji human security. Następnie sygnalnie charakteryzuje polityczne konotacje tegoż sektora bezpieczeństwa, które determinują społeczne postrzeganie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zasadniczym wątkiem rozważań Autora stały się pojęcia wyznaczające zakres bezpieczeństwa zdrowotnego, do których zaliczył prawo do ochrony zdrowia oraz równość dostępu do świadczeń. Dobór pojęć posłużył następnie do sformułowania zakresu definicyjnego terminu bezpieczeństwa zdrowotnego. W dalszej części publikacji Autor ukazuje sposoby interpretacji pojęcia bezpieczeństwa w nauce o polityce społecznej. Celem rozważań stała się również refleksja nad zasadniczymi kwestiami warunkującymi obszar problemowy bezpieczeństwa zdrowotnego, Autor wyróżnił bowiem podstawowe czynniki, które sprawiają, że bezpieczeństwo zdrowotne znajduje się w polu uwagi polityki społecznej, nakreślił model monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wskazał rolę kategorii bezpieczeństwa zdrowotnego jako instrumentu poznawczego. Adresatem publikacji jest krąg osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa zdrowotnego i polityki społecznej, decydentów politycznych, a także instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Polityka społeczna: rozważania o teorii i praktyce Polityka społeczna: rozważania o teorii i praktyce
left img

Autorzy: Paweł Grzywna, Joanna Lustig, Marian Mitręga, Natalia Stępień-Lampa, Bożena Zasępa

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017

W pracy podjęto problematykę polityki społecznej i jej subdyscyplin. Polityka społeczna w Polsce podlegała licznym przeobrażeniom. Ze względu na nieustanne zmiany instytucjonalne, przekształcenia w strukturze społecznej, postęp technologiczny, procesu tego nie można uznać za dokonany. Coraz większy zakres usług, nowe metody zarządzania, rozwój społeczeństwa wiedzy oraz zacieśniająca się współpraca międzynarodowa powodują, że działalności tej nie należy postrzegać jedynie w kategoriach sprawiedliwości redystrybutywnej. Z tego względu zdaniem autorów monografii uzasadnione i wartościowe jest prowadzenie studiów z zakresu tej dyscypliny naukowej. Prowadzone w pracy rozważania wpisują się w dwa nurty myślenia o polityce społecznej – jako o teorii i jako o praktyce. Monografia stanowi syntetyczny przewodnik po głównych obszarach badawczych współczesnej polityki społecznej. Składa się ona z 16 rozdziałów, w których scharakteryzowano następujące kwestie z zakresu polityki społecznej: zagadnienia definicyjne, genezę (polityki społecznej i działalności pomocowej). podejście modelowe, bezpieczeństwo społeczne, działalność trzeciego sektora, politykę ludnościową, politykę wobec osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie społeczne, ubóstwo, politykę edukacyjną, politykę zdrowotną, politykę rynku pracy, politykę mieszkaniową, politykę rodzinną. Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych materią polityki społecznej, decydentów politycznych, w tym szczególności przedstawicieli władz samorządowych, a także instytucji II i III sektora.

 

Czyż A.: Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzki(...) Czyż A.: Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej : doświadczenia i perspektywy
left img

Autor: Anna Czyż

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018

Celem książki jest ocena dorobku i osiągnięć Grupy Wyszehradzkiej po dwudziestu pięciu latach jej istnienia. Praca obejmuje zatem okres od 1991 roku, kiedy powstał początkowo Trójkąt Wyszehradzki, a następnie w użycie weszła nazwa Grupa Wyszehradzka jako ugrupowanie czterech państw Europy Środkowej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier, aż do 2016 roku, kiedy przypadała dwudziesta piąta rocznica Grupy Wyszehradzkiej. Stało się to istotną przesłanką do podsumowania współpracy, jej znaczenia i roli, pokazania sukcesów i porażek i przedstawienia współpracy wyszehradzkiej w ujęciu wielowymiarowym, w czym autorka upatruje atutu pracy – nie skupia się bowiem wyłącznie na sferze politycznej współpracy, ale opisuje także współpracę sektorową w różnych dziedzinach oraz wymiar obywatelski, społeczny, realizowany w dużej mierze przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W pracy znalazły rozwinięcie zagadnienia dotyczące genezy i mechanizmów funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej, przedmiotu jej działania i najważniejszych tematów podejmowanej współpracy, czynników, które wpływały i wpływają na przebieg i charakter współpracy, celów, jakie przyświecały państwom wyszehradzkim w okresie przedakcesyjnym oraz po ich wejściu do Unii Europejskiej i NATO oraz perspektyw rozwoju Grupy Wyszehradzkiej w zmieniającej się dynamicznie Europie. Praca jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym do studentów kierunku politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe, a także politologów, specjalistów od stosunków międzynarodowych.

Turoń-Kowalska A.: Historia pewnego złudzenia : "heglowski(...) Turoń-Kowalska A.: Historia pewnego złudzenia : "heglowskie ukąszenie" Leszka Kołakowskiego
left img

Autor: Agnieszka Turoń-Kowalska

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

Nową Wiarę, która zstąpiła z nieba na ziemię, podnosząc świat z ruin i proponując możliwość ponownego zaufania filozofii w ogóle, łatwo było przyjąć. […] Człowiek po wojnie w tym systemie myślenia musiał stać się Prometeuszem. W czasach powojennych Kołakowski proponuje przyjąć prometejską koncepcję braterstwa, osiągnięcia wolności przez każdego człowieka, uniezależnienia się od ograniczeń zewnętrznych i stworzenia przez niego „ziemskiego raju”. […] Skok ludzkości z „królestwa konieczności” do „królestwa wolności” to odzyskanie raju utraconego, który może urzeczywistnić się „na ziemi”. Kołakowski stawał się wyznawcą „świeckiej” religii. „Heglowskie ukąszenie” Kołakowskiego da się sprowadzić do następującego schematu: „Hegel” zawierał się w „Marksie”, „Marks” miał zawierać się w „Stalinie”. Kołakowski nie był stalinowcem. Był stalinistą. Chciał, aby komunizm był kontynuacją myśli społecznej Marksa. Kołakowski miał być „inżynierem dusz ludzkich” na usługach władzy. Czy była to wiara w komunizm, instynkt samozachowawczy, partykularny interes, racjonalność, czy po prostu głupota Analiza jego twórczości w latach 1945-1955 dla wielu interpretatorów będzie nadal poświadczeniem jego „hańby”. Jak się wydaje, nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Kołakowski jest zatem buntownikiem. W jego „ukąszeniu” zawiera się walka o poszanowanie godności i praw człowieka. U źródeł idei Kołakowskiego odnajdujemy wiarę w człowieka w sposób absolutny, wiarę w samozbawienie przez rozum i ludzkie zdolności tworzenia. […] Był to Kołakowski zawsze potrafiący „grzebać” siebie, „grzebać” poprzedniego „Kołakowskiego” w imię owej absolutnej wartości. Człowieka.

 

Kubas S.: Proces demokratyzacji i jego determinanty : analiz(...) Kubas S.: Proces demokratyzacji i jego determinanty : analiza na przykładzie Republiki Czeskiej i Węgierskiej (1990-2016)

Autor: Sebastian Kubas

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Praca „Proces demokratyzacji i jego determinanty. Analiza na przykładzie Republiki Czeskiej i Węgier (1990-2016)” podejmuje problematykę przeobrażeń instytucjonalnych w dwóch stosunkowo młodych demokracjach Europy Środkowej. Analiza zmian demokratycznych ma zarówno teoretyczny, jak i empiryczny wymiar i osadzona jest w szerszym kontekście o charakterze historycznym, aksjologicznym i społeczno-kulturowym. Pozycja jest adresowana do osób zainteresowanych zagadnieniami demokracji, demokratyzacji, a także przemianami w Europie Środkowej.

Muś A.: Rewizja stosowania prawa do samostanowienia w XXI w(...) Muś A.: Rewizja stosowania prawa do samostanowienia w XXI wieku: nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego
left img

 

Autor: Anna Muś

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019

Współcześnie, praktyka stosowania prawa do samostanowienia narodów (ludów) często prowadzi do pojawienia się pytania o jego zakres podmiotowy: jakie grupy są uprawnione do powoływania się na wykonywanie tego prawa? Głównym celem prezentowanej monografii jest zbadanie relacji między problemem podmiotowości w prawie międzynarodowym a prawem do samostanowienia narodów (ludów). Ponadto książka odnosi się w szeroki sposób do ewolucji praktyki w tym zakresie oraz do istniejących osiągnięć doktryny oraz orzecznictwa, przede wszystkim dążąc do odpowiedzi na pytanie: kto i w jakim zakresie, zgodnie z prawem międzynarodowym, jest objęty zakresem stosowania prawa do samostanowienia?

return to top