Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ

malgorzata.mysliwiec@us.edu.pl

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej na Wydziale Nauk Społecznych. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1994–1998 zrealizowała pięcioletni program studiów magisterskich na kierunku nauki polityczne, specjalność samorządowa. Egzamin magisterski zdała na podstawie pracy pt. Pozycja ustrojowa Wspólnoty Autonomicznej Katalonii w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. W 2002 roku obroniła pracę doktorską pt. Decentralizm i regionalizm w koncepcji politycznej Convergència i Unió. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii nadany został uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 28.05.2002 roku. Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 29.09.2015 roku nadała jej stopień doktora habilitowanego.

W latach 2014–2017 kierowała grantem pt. „Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch” (czas trwania: 36 miesięcy; przyznana kwota: 131 560,00 zł) uzyskanym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu OPUS 5, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2013/09/B/HS5/00021 do wniosku nr 2013/09/B/HS5/00021).

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół: systemów politycznych państw Unii Europejskiej i Maghrebu (ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Hiszpanii i Maroka), procesów decentralizacji i regionalizacji w Europie, teorii narodu i nacjonalizmu, mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, partii regionalnych i etnoregionalnych w Europie, a także administracji publicznej w państwach europejskich.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

img
return to top