Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nasi absolwenci

Waldemar Andzel Waldemar Andzel

Polityk, poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

W 1996 roku ukończył studia politologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością w zakresie polityki społecznej. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe na UŚ w zakresie organizacji pomocy społecznej.

W 1989 roku wstąpił do Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, a w 1990 roku do Porozumienia Centrum. Zasiadał we władzach wojewódzkich PC. Przeszedł do Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, następnie do Prawa i Sprawiedliwości. Objął funkcje pełnomocnika powiatowego PiS w Będzinie, zastępcy przewodniczącego rady okręgowej PiS w Sosnowcu oraz członka zarządu regionalnego w Katowicach. W latach 1998–2002 roku był radnym powiatu będzińskiego. W wyborach parlamentarnych w 2001 roku bezskutecznie kandydował z listy PiS do Sejmu.

W wyborach w 2005 roku został wybrany na posła V kadencji w okręgu sosnowieckim z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi, a w 2011 po raz trzeci uzyskał mandat poselski. W 2015 roku z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję na kolejną kadencję. Bezskutecznie kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019. W lipcu 2019 roku wybrano go przewodniczącym sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W wyborach w tym samym roku utrzymał mandat poselski na okres IX kadencji Sejmu. W IX kadencji został przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Witold Bańka Witold Bańka

Polski lekkoatleta, sprinter, w latach 2015–2019 minister sportu i turystyki w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego; członek Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) i przewodniczący tej organizacji z kadencją od 2020 roku.

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

16 listopada 2015 roku został ministrem sportu i turystyki w rządzie Beaty Szydło.

W maju 2017 roku uzyskał nominację na członka Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) jako przedstawiciela 47 krajów członkowskich Rady Europy. Jego kandydatura została jednogłośnie poparta przez wszystkie państwa reprezentowane w Europejskim Komitecie Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA).

11 grudnia 2017 roku objął urząd ministra sportu w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Pełniąc funkcję ministra, był inicjatorem powstania Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), uruchomienia rządowego programu „Klub” i programu team100 oraz reaktywacji programu „Szkolny Klub Sportowy” (SKS).

W 2018 roku został kandydatem na przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej. 14 maja 2019 został wybrany do pełnienia tej funkcji z kadencją od 1 stycznia 2020 roku. 7 listopada 2019 roku ów wybór został oficjalnie zatwierdzony.

Łukasz Kohut Łukasz Kohut

Polityk, przedsiębiorca, fotograf, działacz społeczny. Lider Wiosny w województwie śląskim, koordynator regionalny partii w trzech województwach (śląskie, opolskie i małopolskie). Członek Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich i stowarzyszenia Śląskie Perły. Poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (2006) oraz zarządzenia i marketingu Szkoły Zarządzania UŚ (2007). W 2006 studiował w ramach programu Socrates Erasmus zarządzanie i marketing w fińskim Varkaus na Savonia University of Applied Sciences. Ukończył także kurs pedagogiczny na Politechnice Krakowskiej (2005) oraz Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2014).

Tuż po studiach pracował w banku w Sosnowcu. W 2008 wyemigrował do Norwegii, gdzie pracował m.in. w księgowości. W 2010 przeniósł się do czeskiej Pragi, gdzie koordynował projekt międzynarodowy między Norwegią, Czechami i Filipinami. Koordynował także wymianę międzynarodową pomiędzy Ås videregående skole a ZST Rybnik.

Po powrocie do Polski w 2012 został członkiem Ruchu Palikota, który w 2013 przekształcił się w Twój Ruch. W 2012 został sekretarzem struktur RP w Rybniku, a w 2014 przewodniczącym zarządu partii w okręgu nr 30. W wyborach samorządowych w tym samym roku startował z listy Twojego Ruchu do sejmiku województwa śląskiego. W wyborach parlamentarnych w 2015 startował jako przedstawiciel TR z listy Zjednoczonej Lewicy. Wybory te nie zakończyły się jednak sukcesem.

W 2015 został członkiem Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich – stowarzyszenia, które promuje edukację regionalną i zarejestrowanie języka śląskiego jako języka regionalnego.

Od 2017 współpracował z Robertem Biedroniem w ramach Instytutu Myśli Demokratycznej. W 2019 został członkiem partii Wiosna oraz jej kandydatem w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11 (województwo śląskie). W wyniku tych wyborów Łukasz Kohut uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Ewa Kołodziej Ewa Kołodziej

Polityczka, działaczka samorządowa i posłanka na Sejm VII, VIII i IX kadencji.

W 2002 roku ukończyła studia z zakresu politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracowała jako asystentka parlamentarna, referent ds. administracyjno-biurowych w śląskim urzędzie wojewódzkim oraz jako specjalistka ds. PR w centrum medycznym.

W 2001 roku bezskutecznie kandydowała do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej. W 2002 roku kandydowała do katowickiej rady miasta. Radną została w trakcie kadencji w miejsce Andrzeja Sośnierza. W 2006 i w 2010 roku skutecznie ubiegała się o reelekcję. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta Katowice i przewodniczącej komisji edukacji.

W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskała mandat poselski jako kandydatka z listy PO, w okręgu katowickim.

W 2015 nie została ponownie wybrana do Sejmu, jednak kilka tygodni po rozpoczęciu kadencji ponownie została posłanką, zastępując zmarłego Tomasza Tomczykiewicza. W Sejmie VIII kadencji została członkinią Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej. Pracowała także w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (2015–2018).

W wyborach przeprowadzonych w 2019 roku z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Marek Migalski Marek Migalski

Nauczyciel akademicki, publicysta polityczny i polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. W 1999 ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2001 na podstawie rozprawy pt. Koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem” Edwarda Benesza – próba zachowania niezależności Czechosłowacji w latach 1945–1948 uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. W 2019 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odbył staże naukowe w czeskich uczelniach: na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach oraz na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach politologicznych. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu książek oraz autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Publikuje artykuły na temat polskiej sceny politycznej w prasie. Jest także cenionym komentatorem politycznym.

W 2009 z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu katowickim uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. W PE został członkiem Komisji Kultury i Edukacji oraz Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja. Objął również zastępstwo w Delegacji do spraw stosunków z Białorusią i Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

W 2013 roku współtworzył nową partię Polska Razem. Tydzień później został wiceprezesem tego ugrupowania i pełnił tę funkcję do marca 2014. W tym samym roku nie uzyskał reelekcji w wyborach europejskich, otwierając śląską listę Polski Razem.

W 2016 prowadził program Dwie prawdy w TVN24. W 2019 bez powodzenia kandydował na senatora X kadencji z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Monika Rosa Monika Rosa

Polityczka i politolożka, posłanka na Sejm VIII i IX kadencji.

Ukończyła politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2010 była urzędniczką w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Bronisława Komorowskiego, zajmowała m.in. stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Obsługi Bieżącej w Gabinecie Prezydenta RP. Współtworzyła czasopismo „Liberté!”, działała w Młodym Centrum, następnie w Stowarzyszeniu Projekt: Polska. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydowała do Sejmu w okręgu katowickim z pierwszego miejsca na liście Nowoczesnej Ryszarda Petru. Uzyskała mandat posłanki VIII kadencji. W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegała się o poselską

Jarosław Wieczorek Jarosław Wieczorek

Polityk, przedsiębiorca i samorządowiec, od 2015 wojewoda śląski.

Ukończył studia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 2006 po raz pierwszy został wybrany na radnego Gliwic. Ponownie mandat radnego miejskiego uzyskiwał wyborach w 2010 i w 2014.

8 grudnia 2015 objął urząd wojewody śląskiego, który pełni do dziś.

return to top