Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt EDIH

Instytucja finansująca projekt: Komisja Europejska oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Kierownik: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ

Celem projektu jest stworzenie i funkcjonowanie Digital Innovation Hub w ramach programu prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, działającego w ramach programu  europejskiego Cyfrowa Europa. Liderem Konsorcjum wnioskującego o status EDIH o specjalizacji IoT/Smart City jest Śląski Klaster Internetu Rzeczy.

Podstawowym zadaniem programu utworzenia sieci EDIH w Polsce jest pomaganie polskim przedsiębiorcom w transformacji cyfrowej ich firm, co ma się przyczynić do przejścia polskiej gospodarki na poziom Przemysłu 4.0.

Konsorcjum organizacji biznesowych, naukowych i społecznych zrzeszonych w EDIH ma stanowić ośrodek tworzenia, testowania i rekomendowania nowych rozwiązać technicznych i organizacyjnych w obszarze Internetu Rzeczy i szeroko rozumianego zarządzania miastem w formule Smart City.

Działalność EDIH będzie skupiona wokół następujących tematów:

  1. Informowanie o potencjale transformacji technologicznej związanej z rozwojem Internetu Rzeczy i skutkach dla modeli zarządzania miastem;
  2. Działania demonstracyjne, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z procesami opartymi na technologiach cyfrowych, szczególnie związanych z Internetem Rzeczy, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów). Działania te będą nakierowane szczególnie na branże oferujące swoje produkty w zakresie Internetu Rzeczy oraz usługi świadczone miastom.
  3. Edukacja i szkolenia, których celem jest przekazanie pracownikom sektora publicznego i przedsiębiorcom i pracownikom wiedzy z zakresu technologii cyfrowych i umiejętności ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu Rzeczy.
  4. Doradztwo, które będzie polegało na wskazaniu przez EDIH możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem lub miastem, wytwarzania produktów lub świadczenia usług na potrzeby społeczności miejskich.
  5. Działania implementacyjne w formie pomocy przy integracji, wdrażaniu i uruchamianiu nowych rozwiązań, usług, urządzeń i oprogramowania na rzecz przedsiębiorców lub administracji miasta oraz firm działających w obszarze szeroko rozumianych usług komunalnych, działania integrujące, których celem jest ułatwienie przez EDIH przekazywania wiedzy, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

return to top