Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Robert Radek

1) Dane

Imię i nazwisko: Robert Radek
Instytut: Instytut Nauk Politycznych
E-mail: robert.radek@us.edu.pl
Tel.: 607 240 691

2) Proponowane pola współpracy

 • ekspertyzy naukowe,
 • badania naukowe,
 • wykłady tematyczne (w tym inauguracyjne, projektowe, eksperckie),
 • udział w konferencjach popularnonaukowych z wykładem eksperckim,
 • szkolenia,
 • merytoryczne opracowanie i przygotowanie materiałów np. szkoleniowych, projektowych,
 • opieka naukowa, wsparcie merytoryczne projektów,
 • komentarze tematyczne (media, think tanki).

3) Sylwetka eksperta

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania egzekutywy w tym zwłaszcza jakości i skuteczności jej działania, a także zjawiska tzw. rządów mniejszościowych w różnych państwach na świecie. Poza rozwijanym obecnie nurtem badawczym w kręgu zainteresowań znajdują się również zagadnienia lokalizmu i regionalizmu w jednoczącej się Europie, w tym zwłaszcza problematyka współpracy transgranicznej, a także różne aspekty funkcjonowania systemów politycznych a w szczególności systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Doświadczenia – realizowane projekty badawcze i praktyczne

Zrealizowane prace naukowo-badawcze:

1. Tytuł projektu międzynarodowego: Territorial Autonomy in Europe. The Visegrad Perspective (nr projektu 11220109) – mały grant z Funduszu Wyszehradzkiego (kierownik projektu: Prof. UŚ dr hab. Jan Iwanek)
Okres realizacji: 01.08.2012 – 31.01.2013
Charakter udziału w projekcie: współautor i główny wykonawca – dr R. Radek

2. Nr grantu: 2011/01/B/HS5/00549
Kierownik: prof. UŚ dr hab. Jan Iwanek
Zespół (główni wykonawcy): dr M. Domagała, dr R. Radek, dr hab. W. Wojtasik
Temat: Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Analiza deformacji wyborczych w wybranych systemach większościowych, proporcjonalnych i mieszanych
Rodzaj projektu: OPUS (Narodowe Centrum Nauki)
Okres realizacji: 08.12.2011-07.12.2014

3. Nr grantu: 2011/01/B/HS5/00524
Kierownik: prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
Zespół (główni wykonawcy): dr T. Kubin, dr R. Radek, dr P. Szostok
Temat: Obraz prezydencji Polski w Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej
Rodzaj projektu: OPUS (Narodowe Centrum Nauki)
Okres realizacji: 15.10.2011-14.06.2013

4. Nr grantu: NN 116 211936
Kierownik: prof. UŚ dr hab. M. Kolczyński
Zespół (główni wykonawcy): dr T. Kubin, dr M. Mazur, dr R. Radek, dr P. Szostok, mgr A. Turska-Kawa
Temat: Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (2009) w polskich mediach. Analiza zawartości mediów.
Rodzaj projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 02.07.2009-01.01.2011

5. Projekt: POPT.03.01.00-136/09
Kierownik: prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
Zespół (główni wykonawcy): dr T. Kubin, dr W. Wojtasik, dr R. Radek, dr B. Zasępa, dr A. Turska-Kawa, dr E. Wiszczun
Temat: Innowacyjne i społeczne oddziaływanie SSE i
klastrów w Polsce
Rodzaj projektu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie NSS”, projekt realizowany w ramach Towarzystwa Inicjatyw Naukowych.
Okres realizacji: 30.06.2010-29.12.2010

6. Projekt: badawczy w ramach dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Kierownik i główny wykonawca: dr R. Radek
Temat: Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza
Rodzaj projektu: badania statutowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Okres realizacji: 01.07.2011-31.12.2011

7. Projekt: badawczy w ramach dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Kierownik i wykonawca: dr R. Radek
Zespół: mgr G. Giejłaszewska, mgr M. Gołosz, mgr K. Jaruga, mgr Sz. Kołodziej, mgr M. Kopański, dr S. Kubas, mgr W. Nitwinko, mgr J. Podgórska-Rykała, dr Ł. Wawrowski, mgr J. Wichura
Temat: Decentralizacja współczesnego państwa. Wybrane problemy
Rodzaj projektu: badania statutowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Okres realizacji: 01.07.2012-31.12.2013

8. Projekt: badawczy w ramach dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Kierownik i wykonawca: dr R. Radek
Zespół: dr K. Czornik, dr A. Czyż, dr R. Klepka, dr S. Kubas, dr M. Lakomy, dr M. Lorencka, dr J. Salamon, mgr A. Kandzia, mgr Sz. Kołodziej, mgr M. Kopański, mgr W. Nitwinko, mgr M. Wajzer
Temat: Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne
Rodzaj projektu: badania statutowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Okres realizacji: 01.07.2013-31.12.2014

Członkostwo w organach uczelnianych oraz towarzystwach i organizacjach naukowych:
– Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych,
– Towarzystwo Inicjatyw Naukowych z siedzibą w Katowicach – prezes,
– European Consortium for Political Research – od 2016 roku
– Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (kadencja 2012-2016 i 2016-2019) – przedstawiciel młodszych pracowników nauki,
– Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych w kadencji 2012-2016,
– Ogólnopolskie czasopismo politologiczne „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” – członek kolegium redakcyjnego,
– Ogólnopolskie czasopismo politologiczne „Pogranicze. Polish Borderland Studies” – członek kolegium redakcyjnego,
– Sekretarz czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” w latach 2017-2019
– Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2013-2014

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych:

 1. Nazwa projektu lub programu: Erasmus Plus Training Staff Mobility

Miejsce odbywania stażu: Università degli Studi di Firenze (University of Florence), I FIRENZE01, Dipartimento di Scienze, Politiche e Sociali Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze, Italy
Realizowany temat/program badawczy: szkolenie
Źródło finansowania: Erasmus Plus Training Staff Mobility
Czas trwania stażu: 3-10.02.2018

 1. Nazwa projektu lub programu: Erasmus Plus Training Staff Mobility

Miejsce odbywania stażu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matej Bel University in Banska Bystrica), Faculty of Political Science and International Relations, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
Realizowany temat/program badawczy: szkolenie
Źródło finansowania: Erasmus Plus Training Staff Mobility
Czas trwania stażu: 29.04-03.05.2016

 1. Nazwa projektu lub programu: Erasmus Plus Teaching Staff Mobility

Miejsce odbywania stażu: Masaryk University in Brno (Masarykova Univerzita), Faculty Social Sciences, Department of Political Science
Realizowany temat/program badawczy: Wykłady dla studentów dotyczące funkcjonowania gabinetów mniejszościowych w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Źródło finansowania: Erasmus Plus Teaching Staff Mobility
Czas trwania stażu: 27-28.04.2015                         

 1. Nazwa projektu lub programu: Erasmus Plus Teaching Staff Mobility

Miejsce odbywania stażu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Matej Bel University in Banska Bystrica), Faculty of Political Science and International Relations, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
Realizowany temat/program badawczy: Wykłady dla studentów dotyczące funkcjonowania gabinetów mniejszościowych w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Źródło finansowania: Erasmus Plus Teaching Staff Mobility
Czas trwania stażu: 11-12.06.2015          

 1. Nazwa projektu lub programu: Erasmus Plus Teaching Staff Mobility

Miejsce odbywania stażu: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Avda. Complutense s/nº. Ciudad Universitaria. 28040-Madrid (España)
Realizowany temat/program badawczy: Wykłady dla studentów dotyczące funkcjonowania gabinetów mniejszościowych w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Źródło finansowania: Erasmus Plus Teaching Staff Mobility
Czas trwania stażu: 5-9.05.2014               

 1. Nazwa projektu lub programu: Lifelong Learning Programme – LLP/Erasmus (STM)

Miejsce odbywania stażu: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
Realizowany temat/program badawczy: Wykłady dla studentów dotyczące funkcjonowania polskiego systemu politycznego
Źródło finansowania Lifelong Learning Programme – LLP/Erasmus
Czas trwania stażu: 20-26.04.2012

 1. Nazwa projektu lub programu: Lifelong Learning Programme – LLP/Erasmus (wyjazdy nauczycieli akademickich)

Miejsce odbywania stażu: Masarykova Univerzita, Faculta Sociálních Studií, Katedra Polittologie, Brno, Czechy
Realizowany temat/program badawczy: Wykłady dla studentów dotyczące funkcjonowania polskiego systemu politycznego pt. After the twentieth anniversary of the “Round Table Talks” – since the collapse of communism to the unification of the continent
Źródło finansowania: Lifelong Learning Programme – LLP/Erasmus
Czas trwania stażu: 22-27 marca 2010   

 1. Nazwa projektu lub programu: Lifelong Learning Programme – LLP /Erasmus (wyjazdy nauczycieli akademickich)

Miejsce odbywania stażu: Universität Stuttgart, Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung Internationale Beziehungen und Europäische Integration, Stuttgart
Realizowany temat/program badawczy: Wykłady dla studentów dotyczące funkcjonowania polskiego systemu politycznego
Źródło finansowania: Lifelong Learning Programme – LLP/Erasmus
Czas trwania stażu: 22-29 czerwca 2009

Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie:

 1. Audyt Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Zlecający: Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Rok wykonania: 2018
  Pełniona funkcja: Autor raportu
 2. Zespół Opiniujący projekt programu kształcenia nowotworzonego kierunku studiów zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Zlecający: Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Rok wykonania: 2015
  Pełniona funkcja: Członek zespołu przygotowujący opinię/raport
 3. Raport dla Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej – wniosek o udzielnie reakredytacji dla kierunku: politologia.
  Zlecający: Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Rok wykonania: 2009
  Pełniona funkcja: współautor raportu (gromadzenie danych i ich opracowanie)

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 1. European Consortium for Political Research – członek konsorcjum od 2016 roku.
 2. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – członek oddziału katowickiego od 2008 roku
 3. Towarzystwo Inicjatyw Naukowych – członek założyciel stowarzyszenia w 2009 roku, sekretarz stowarzyszenia od 2009 do 2014 roku, prezes od 2014 roku

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych:

 1. Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, panel HS5A, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursie
  OPUS 5, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 marca 2013 (NCN-DSO/ZSO/860/IW/13)
 2. Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, panel HS5A, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursie
  OPUS 6, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 września 2013 (NCN-DSO/ZSO/88/IW/14)
 3. Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, do oceny wniosków o finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia doktora złożonych w konkursie FUGA 3, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 16 grudnia 2013 (NCN-DSO/ZSO/592/IW/14)
 4. Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, panel HS5A, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursie
  OPUS 7, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 17 marca 2014 (NCN-DSO/ZSO/1081/IW/14).

Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych:
Organ zlecający opracowanie recenzji: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
Okres pracy: 2013-2014 (cztery konkursy: OPUS 5, OPUS 6, OPUS 7 i FUGA 3)
Rodzaj ocenianych projektów: badawcze
Łączna liczba ocenionych projektów: 88

 

5) Sukcesy i nagrody

 • Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną (2017)
 • Lider umiędzynarodowienia UŚ – II miejsce w kategorii młodszy pracownik naukowy (2015),
 • Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2015),
 • Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą (2011),
 • Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną (2009).
return to top