Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Robert Radek

robert.radek@us.edu.pl

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalność: samorządowa i nauczycielska). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (rozprawa doktorska obroniona w 2008 roku z wyróżnieniem), zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prezes Towarzystwa Inicjatyw Naukowych w Katowicach. Członek Kolegium w Ogólnopolskim Czasopiśmie Politologicznym „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Pogranicze. Polish Borderland Studies”. Uczestnik licznych krajowych konferencji naukowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w tym również obejmujące prowadzenie zajęć w języku angielskim ze studentami uczestniczącymi w wymianach międzynarodowych. Wielokrotny stypendysta w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Akademicka. W ramach programów prowadził wykłady m.in. w: Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Masarykova Univerzita w Brnie (Czechy), Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania) i Universität Stuttgart (Niemcy). Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w latach 2013–2014. Autor dwóch monografii i wielu artykułów naukowych, a także redaktor trzech prac zbiorowych.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania egzekutywy w tym zwłaszcza jakości i skuteczności jej działania, a także zjawiska tzw. rządów mniejszościowych w różnych państwach na świecie. Poza rozwijanym obecnie nurtem badawczym zajmuje się również zagadnieniami lokalizmu i regionalizmu w jednoczącej się Europie, w tym zwłaszcza problematyką współpracy transgranicznej, a także różnymi aspektami funkcjonowania systemów politycznych, a w szczególności systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

ResearchGate

ORCID

PBN

img
return to top