Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Natalia Stępień-Lampa

1) Dane

Imię i nazwisko: Natalia Stępień-Lampa
Instytut: Instytut Nauk Politycznych
E-mail: natalia.stepien@us.edu.pl

2) Proponowane pola współpracy

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania (w tym narzędzi cyfrowych oraz form aktywizujących), a także autoprezentacji.
Prowadzenie badań z zakresu problemów społecznych i polityki społecznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

3) Sylwetka eksperta

Natalia Stępień-Lampa, adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej. Współpracuje z Centrum Kształcenia UŚ Maturzystów i UŚ dla Nauczycieli. Zainteresowania naukowe związane z problematyką wyrównywania szans edukacyjnych, polityką edukacyjną, zjawiskiem ubóstwa, w tym jego przestrzennej koncentracji.

4) Doświadczenia – realizowane projekty badawcze i praktyczne

W latach 2012—2013 przeprowadzenie badań nt. szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. Od lutego 2013 roku współtworzenie UŚ Młodzieży, od listopada 2013 roku trener UŚ Maturzystów, od sierpnia 2016 roku trener UŚ dla Nauczycieli.

5) Sukcesy i nagrody

W lipcu 2014 roku uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, praca doktorska obroniona z wyróżnieniem i rekomendacją do druku.

return to top