Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Politycznych

mgr Monika Szynol

monika.szynol@us.edu.pl

Asystent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w zakresie nauk o polityce. Magister politologii, specjalność: samorządowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), absolwentka studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). W latach 2010-2015 realizatorka projektów współfinansowanych ze środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), a także konsultantka ds. europejskich w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, działającym w ramach sieci informacyjnej zarządzanej przez Komisję Europejską (2011-2016) oraz konsultantka ds. międzynarodowych w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach, działającym w ramach sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2013-2015). Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział Katowice.
Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Polski po 1989 roku; współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej państwa; terroryzm międzynarodowy; upadek państw w stosunkach międzynarodowych; integracja europejska (ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia UE, polityki rozwojowej UE, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE).
Prowadzone przedmioty (wybór): Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku; Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE; Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce; Upadek państw w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku (konwersatorium monograficzne).
Wybrane publikacje:

Redakcja monografii naukowych

 1. Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty, red. K. Czornik, T. Okraska, M. Szynol, Katowice 2017, s. 346.
 2. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Szynol, Katowice 2017, s. 339.

Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Szynol, Europejskie wybory młodych. First-time voters czy non-voters?, [w:] Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem: dylematy państw Europy Środkowo-Wschodniej,
  red. G. Haber, O. Krayjevska, B. Wroniszewska, Opole 2018, s. 129-145.
 2. Szynol, Zdolność integracyjna w kryzysie. Stagnacja polityki rozszerzenia Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, [w:] Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, red. T. Kubin, M. Stolarczyk, Katowice 2018, s. 481-508.
 3. Szynol, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, [w:] Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego pod koniec drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Szynol, Katowice 2017, s. 87-107.
 4. Szynol, Polska współpraca rozwojowa wobec Wschodu. Realizacja celów donora czy zaspokajanie potrzeb beneficjentów?, [w:] Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, red. A. Skolimowska, B. Jankowski, Warszawa 2016, s. 261-281.
 5. Szynol, Polska współpraca na rzecz rozwoju wobec Ukrainy z uwzględnieniem implikacji konfliktu ukraińskiego, [w:] Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2015, s. 247-281.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Szynol, The EU perspective not for Sarajevo? Bosnia and Herzegovina’s integration with the European Union: opportunities, challenges and perspectives, „Rocznik Integracji Europejskiej”, 2018, nr 12.
 2. Szynol, Pozycja państw kontynentu afrykańskiego w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, 2018, t. 21.
 3. Szynol, Pięć lat europejskich aspiracji Islandii – od wniosku o członkostwo do zawieszenia procesu akcesyjnego, „Rocznik Integracji Europejskiej”, 2016, nr 10.
 4. Szynol, Nowy przewodniczący, nowy impuls? Przesłanki i perspektywy wzmocnienia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, „Studia i Analizy Europejskie”, 2015, nr 13.
 5. Szynol, Kryzys gospodarczy a zdolność integracyjna Unii Europejskiej – polityczne konsekwencje kryzysu ekonomicznego, „Studia i Analizy Europejskie”, 2014, nr 12.

Przygotowywana rozprawa doktorska: Współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej Polski w latach 1989-2017.

ResearchGate

GoogleScholar

ORCID

PBN

img
return to top