Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Agnieszka Turoń-Kowalska

agnieszka.turon@us.edu.pl

Absolwentka dwóch kierunków studiów w Uniwersytecie Śląskim politologii oraz filozofii, które konsekwentnie łączy w ramach działalności naukowej. Studia z nauk o polityce ukończyła z wyróżnieniem w roku 2007 broniąc pracy „Cywilizacja i kultura XX wieku w myśli Tomasza Manna” pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Kaute. Studia z filozofii ukończyła z wyróżnieniem w roku 2009 broniąc pracy „Oblicza sceptycyzmu… Spotkanie Leszka Kołakowskiego z myślą chrześcijańską” pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Głombika. W lutym 2009 roku była uczestniczką prestiżowego Seminarium „Chrześcijanie na współczesnych areopagach”, organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Stopień doktora uzyskała w 2016 roku broniąc pracy „Intelektualista w ładzie jałtańskim. Wokół »heglowskiego ukąszenia« Leszka Kołakowskiego” pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Kaute.
W październiku 2007 roku została zatrudniona w Instytucie Nauk o Polityce i Dziennikarstwa w charakterze asystenta w Zakładzie Historii Myśli Społecznej i Politycznej, następnie w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycznej. W latach 2012-2014 była uczestniczką wyjazdów w ramach programu Erasmus z wykładami na Uniwersytecie w Padwie. Od października 2016 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta.
Jej zainteresowania naukowe skupiają się na doktrynach europejskiej myśli społecznej i politycznej XIX i XX wieku, które stanowią dorobek czasów nowożytnych i pozwalają na podjęcie refleksji nad problemami cywilizacji i kultury czasów współczesnych. Wyrazem tych zainteresowań była obroniona praca magisterska na kierunku nauk o polityce. Podejmowane zagadnienia znajdują się w obrębie szeroko rozumianej historii idei, filozofii polityki, filozofii społecznej oraz kwestii z zakresu antropologii filozoficznej. Ponadto zainteresowania koncentrują się również na polskiej filozofii i myśli społeczno-politycznej II połowy XX wieku, w szczególności nad zagadnieniem „heglowskiego ukąszenia”. Wyrazem tych zainteresowań była obroniona praca magisterska na kierunku filozofia oraz dysertacja doktorska z zakresu nauk o polityce. Badania naukowe skupiają się przede wszystkim na myśli wybitnego polskiego intelektualisty – Leszka Kołakowskiego.

PROJEKTY:

2015-2016: Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości? (kierownik, zespołowy)

2016-2018: Problem wolności negatywnej i pozytywnej w demokracji. Teoria i praktyka. (kierownik, zespołowy)

2018-2019: „Hańba domowa”. Intelektualista wobec totalitaryzmu. (kierownik, indywidualny)

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

img
return to top