Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ

agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl

Politolog, psycholog, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych. Koordynator i wykonawczyni licznych grantów zarówno naukowo-badawczych (NCN, COST CA15207, NCBiR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), jak i projektów społecznych realizowanych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Laureatka Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Zastępca kierownika Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych (www.cbpr.us.edu.pl). Autorka publikacji naukowych m.in. w: „Communist and Post-Communist Studies”, „Politics in Central Europe” czy „International Communications Gazette”. Redaktor naczelna czasopisma Political Preferenes, indeksowanego w bazach ERIH plus, BazHum, CEJSH, PBN, CEON, CEEOL, IC Journals Master List (http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/index

Jej zainteresowania naukowo-badawcze to psychologia polityki (w szczególności w kontekście przywództwa politycznego oraz zachowań politycznych), korupcja, szeroko rozumiane patologie demokracji.

Obecnie jest kierownikiem w następujących projektach:

  • OPUS-LAP 39 (HS5): Potencjał polityczny teorii spiskowych. Studium Polski i Słowenii (grant w konsorcjum z Uniwersytetem w Lublanie, Słowenia), przyznany przez Narodowe Centrum Nauki
  • OPUS 41 (HS5): Polscy „grey voters”. Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023-2025”.
  • European Digital Innovation Hub (Europejski Hub Innowacji Cyfrowych EDIH) o specjalizacji IoT/Smart City oraz powstaniu pierwszego Showroomu Innowacji IoT (Liderem jest Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC, a konkretnie spółka Smart Secure Networks, powstała w celu koordynacji działań klastra, w tym również EDIH-a)
  • Horyzont Europa projektu pt. „Trust in European Democracies”. Konsorcjum, w które wejdziemy z dniem 1 stycznia 2023 składa się z następujących podmiotów: Institute for Comparative Survey Research Vienna (Lider), Metropolitan University Prague, Grenoble Alpes University, Leuphana University Luneburg, University of the Peloponnese, University of Salerno, University of Amsterdam, University of Bucharest, Comenius University in Bratislava, University of Ljubljana, Institute for Future Studies, V.N.Karazin Kharkiv National University.

 

ResearchGate

GoogleScholar

ORCID

PBN

img
return to top