Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk Politycznych

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ

agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl

Politolog, psycholog, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych. Koordynator i wykonawczyni licznych grantów zarówno naukowo-badawczych (NCN, COST CA15207, NCBiR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), jak i projektów społecznych realizowanych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Autorka publikacji naukowych m.in. w: „Communist and Post-Communist Studies”, „Politics in Central Europe” czy „International Communications Gazette”. Laureatka Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

Redaktor naczelna czasopisma Political Preferenes, indeksowanego w bazach ERIH plus, BazHum, CEJSH, PBN, CEON, CEEOL, IC Journals Master List. Czasopismo jest laureatem programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism”. Prezes Fundacji Akademickiej IPSO ORDO oraz zastępca kierownika Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych.

Spójność w różnorodności, „Gazeta Uniwersytecka”.

Wywiad z dr hab. Agnieszką Turską-Kawą: Przyzwolenie na zachowania korupcyjne rodzi się prawie niezauważalnieGazeta Uniwersytecka”.

ResearchGate

GoogleScholar

ORCID

PBN

img
return to top