Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ

1) Dane

Imię i nazwisko: Waldemar Wojtasik
Instytut: Instytut Nauk Politycznych
E-mail: waldemar.wojtasik@us.edu.pl

2) Proponowane pola współpracy

Empiryczne diagnozy oczekiwań i potrzeb społecznych, analiza otoczenia społecznego, projektowanie, budżetowanie i realizacja kampanii społecznych i wyborczych.
Indywidualne i instytucjonalne doradztwo wizerunkowe. Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem w warunkach kryzysu. Promocja wizerunkowa.

3) Sylwetka eksperta

Autor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Założyciel Towarzystwa Inicjatyw Naukowych, Fundacji Akademickiej IPSO ORDO, czasopisma Political Preferences i Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prezes katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w latach 2008-2014. Ekspert Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Priorytet 2, Działanie 2.1.

4) Doświadczenia – realizowane projekty badawcze i praktyczne

Twórca Zintegrowanego Systemu Zabezpieczenia Antykorupcyjnego (ZSZA), wdrażanego w administracji, samorządzie terytorialnym, przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, realizującego założenia Rządowej Strategii Przeciwdziałania Korupcji 2014-2019. Wprowadził do międzynarodowego dyskursu naukowego pierwsze empiryczne narzędzie do badania poziomu deformacji politycznej reprezentacji (Congruent Representation), uzyskiwanej w wyniku przeprowadzonych wyborów powszechnych. Ekspert w wiodącym europejskim programie badawczym EUvox, analizującym zależności przestrzennych teorii głosowania i realizowanym we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Ekspert w projekcie EPAC – Expert Survey on Ethnonationalism in Party Competition, realizowanym od 2011 roku przez Universität Konstanz i University of Bern.

img
return to top