Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych

Zespoły badawcze

Obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych Obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

 

Działalność propagandowa islamskich organizacji terroryst(...) Działalność propagandowa islamskich organizacji terrorystycznych w Internecie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państw

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2021

Korupcja polityczna Korupcja polityczna

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wybrane problemy stosunków międzynarodowych w XXI wieku Wybrane problemy stosunków międzynarodowych w XXI wieku

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Europejskie systemy polityczne w dobie kryzysu migracyjnego (...) Europejskie systemy polityczne w dobie kryzysu migracyjnego i depopulacyjnego

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2022

Dekonsolidacja demokracji w Europie Środkowej Dekonsolidacja demokracji w Europie Środkowej

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Polityka społeczna - między ideą a rzeczywistością Polityka społeczna - między ideą a rzeczywistością

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Natalia Stępień-Lampa

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Genetyka polityki. Stan badań, ograniczenia, perspektywy Genetyka polityki. Stan badań, ograniczenia, perspektywy

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Mateusz Wajzer

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państw w XXI wie(...) Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państw w XXI wieku. Relacje bi- i multilateralne

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Katarzyna Czornik, Prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2021

Polityka wybranych państw obszaru poradzieckiego Polityka wybranych państw obszaru poradzieckiego

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Agnieszka Miarka

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Ewolucja polskiego systemu politycznego na tle procesów dek(...) Ewolucja polskiego systemu politycznego na tle procesów dekonsolidacji demokracji

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Rafał Glajcar, Prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2023

Stosunki Międzynarodowe w okresie pozimnowojennym ze szczeg(...) Stosunki Międzynarodowe w okresie pozimnowojennym ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Polski

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Justyna Łapaj-Kucharska

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2023

Partycypacja polityczna – nowe determinanty, współczesne(...) Partycypacja polityczna – nowe determinanty, współczesne wyzwania

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, Prof. UŚ

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2021

Wybrane orientacje i kierunki współczesnych badań polityki Wybrane orientacje i kierunki współczesnych badań polityki

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

prof. dr hab. Sylwester Wróbel

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2023

Proces zmiany systemu politycznego Włoch i Grecji. Wybrane (...) Proces zmiany systemu politycznego Włoch i Grecji. Wybrane zagadnienia

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Małgorzata Lorencka

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2021

Współczesne wyzwania dla polityk publicznych Współczesne wyzwania dla polityk publicznych

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr hab. Dana Petranova

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2021

Polityki publiczne wobec wyzwań XXI wieku Polityki publiczne wobec wyzwań XXI wieku

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Paweł Grzywna

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2021

Efektywność współpracy rozwojowej Polski oraz wybranych (...) Efektywność współpracy rozwojowej Polski oraz wybranych państw Europy środkowej i wschodniej w latach 2012-2020

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

mgr Monika Szynol

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2021

Kontynuacja i zmiana w systemach partyjnych państw Grupy Wy(...) Kontynuacja i zmiana w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Maciej Marmola

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2021

Jakość rządzenia w Polsce i na świecie Jakość rządzenia w Polsce i na świecie

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Robert Radek

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2021

Społeczny i ekologiczny kontekst polityki. Podmioty, strukt(...) Społeczny i ekologiczny kontekst polityki. Podmioty, struktury, efekty

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Michał Czuba

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2022

Rola reklamy w kształtowaniu nawyków żywieniowych – per(...) Rola reklamy w kształtowaniu nawyków żywieniowych – perspektywa teoretyczna i praktyczna

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Agata Olszanecka-Marmola

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2021

Świecka idea "CZŁOWIECZEŃSTWA" w kulturze europejskiej Świecka idea "CZŁOWIECZEŃSTWA" w kulturze europejskiej

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Agnieszka Turoń-Kowalska

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2021

Strategie migracyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Strategie migracyjne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Wiktor Widera

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Rozwój badań naukowych oraz kapitału ewaluacyjnego w dysc(...) Rozwój badań naukowych oraz kapitału ewaluacyjnego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁOWA

Lider: dr hab. Agnieszka-Turska-Kawa

Okres działalności: 01.01.2020 – 31.12.2022

Mniejszości, migracje i depopulacja Mniejszości, migracje i depopulacja

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Anna Muś

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2021

Społeczno-polityczne aspekty chińskiej Inicjatywy Pasa i D(...) Społeczno-polityczne aspekty chińskiej Inicjatywy Pasa i Drogi w ujęciu międzynarodowym

DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA

dr Elżbieta Proń

Okres działalności: 01.01.2021 – 31.12.2021

return to top