Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Doktorant

Łukasz Dawidowski

Jest studentem II roku studiów doktoranckich na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii. Od 2005 do 2009 roku wykonywał pracę wolontariusza w Klubie Dziecięco-Młodzieżowym „Szansa dla Każdego” – uczył dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz zapewniał im konstruktywne sposoby spędzania wolnego czasu. Działając w Polskim Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach – w ramach projektu Tamgram współfinansowanego z Programu Młodzież Unii Europejskiej, uczył dzieci i młodzież współpracy w grupie, także z udziałem wolontariuszy z innych krajów. Dzięki projektowi udało się sfinansować kilka wycieczek dzieciom z rodzin ubogich. Oprócz tego współorganizował i uczestniczył w Święcie Liczby Pi od początku ustanowienia Święta, czyli od 2007 roku. Trzykrotnie inicjował i koordynował „Zbiórkę Mikołajkową” dla dzieci z rodzin ubogich. Jest inicjatorem, twórcą i redaktorem naczelnym wydziałowej gazetki „Macierzator” od 2006 roku. W latach 2004 – 2007 był członkiem i wolontariuszem – ratownikiem „Maltańskiej Służby Medycznej” w Katowicach. Od 2003 roku jest zaangażowany w Duszpasterstwie Akademickim w Katowicach. Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2007/2008. Interesuje się turystyką, szczególnie górską, krajoznawstwem, Unią Europejską oraz historią. Ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach. Jest urodzonym katowiczaninem.
img

Dariusz Ignatiuk

Jest doktorantem na III roku studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi, specjalizuje się w glacjologii z uwzględnieniem elementów geofizyki i meteorologii. Od 2003 roku działa na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „PION/VERTICAL” w Tychach, jako inicjator zawodów i zajęć brydżowych, współorganizator zajęć na ścianie wspinaczkowej. Efektem działalności Klubu jest uczestniczenie młodzieży w zawodach sportowych oraz wyjazdy turystyczne na terenie całego świata. Klub wydał tomik poezji „Biała cisza” oraz płytę muzyczną „Requiem” ku pamięci tyskich licealistów, którzy zginęli w lawinie pod Rysami. Pan Dariusz jest prezesem Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Tychach. Negocjował w imieniu Uniwersytetu Śląskiego przystąpienie do międzynarodowego projektu „ICE2SEA” 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, w wyniku czego Uniwersytet Śląski jest jednym z wykonawców międzynarodowego projektu, którego wyniki mają być istotnym wkładem do raportu przygotowywanego przez Międzyrządowy Zespół do Zmian Klimatu. Współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 w Tychach, prowadząc dla uczniów licealnych dodatkowe zajęcia z tematyki nauk o Ziemi. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Młodych Naukowców Polarnych u Progu Kariery w Polsce – APECS POLSKA.

Uczestnik licznych wyjazdów badawczych, m.in. na Spitsbergenie.

Jego zainteresowania to turystyka wysokogórska, brydż sportowy (zajął 5 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w 2005 roku), akwarystyka, fotografia i wspinaczka. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, gdzie mieszka.

img

Agnieszka Turska-Kawa

Jest doktorantką na IV roku studiów doktoranckich na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych. W pierwszej edycji Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przy Akademii Artes Liberales dostała się do programu jako jedna z trzech osób w Polsce. Wyróżnia się jako pomysłodawczyni i inicjatorka założenia Studenckiego Zespołu Naukowego przy katowickim oddziale Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołem studentów włączając ich w prace i projekty badawcze. Była koordynatorem i organizatorem ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Profesora Piotra Dobrowolskiego. Efektem jej zaangażowania było przetłumaczenie książki laureatki konkursu na język niemiecki i wydanie jej w postaci książki. Jest opiekunem naukowym Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Humanistów „Śruba” w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku. Zasłużyła się jako koordynatorka i opiekun merytoryczny wakacyjnych obozów dziennikarskich dla studentów. Jest autorką i prowadząca warsztaty psychologiczne dla młodzieży i studentów, w tym w ramach projektu „Ambasador mediacji” dla uczniów bytomskich szkół ponadgimnazjalnych. Zainicjowała w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa system stron internetowych instytutu oraz poszczególnych zakładów. Była inicjatorką i organizatorką konkursu na logo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania to psychologia polityczna, psychospołeczne uwarunkowania zachowań elektoratu, psychologiczne aspekty komunikacji. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Mieszka w Bytomiu.
img

Anna Woźniakowska

Jest doktorantką na IV roku studiów doktoranckich na filologii polskiej na Wydziale Filologicznym. Od 2006 roku jako wolontariusz Caritas Polska działa na rzecz ubogich rodzin zamieszkujących dzielnice Bytomia: Stroszek i Sucha Góra oraz uczestniczy w zbiórkach pieniężnych dla ofiar żywiołów i kataklizmów. Otrzymała nagrodę główną za program artystyczny „Oto człowiek i … świat” na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Celem projektu była profilaktyka uzależnień w środowisku młodzieży, rozwijanie i kształtowanie zdolności artystycznych. Była współorganizatorką ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej dla młodzieży, uczestniczką akcji Góra Grosza na rzecz dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, współorganizatorką konferencji naukowej „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”. Od 2006 roku działa w Duszpasterskiej Radzie Parafialnej przy parafii pw. Św. Michała Archanioła w Bytomiu i była współorganizatorką wydania publikacji książkowej poświęconej historii tej parafii. Posiada dyplom inżyniera zarządzania i ekonomiki w ochronie środowiska. Jej zainteresowania to literatura faktu, podróżopisarstwo, drama w nauczaniu i dydaktyka. Ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu. W tym mieście urodziła się i mieszka.
img
return to top