Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Doktorant

Marta Baron

Jako doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i osiągnięcia naukowe. Sprawdziła się ona między innymi jako inicjator i organizator Konferencji Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego „Teoria nad-interpretacją?” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Potwory – hybrydy – mutanty. Pogranicza ludzkiej natury”, jest również pomysłodawcą utworzenia Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego i jego sekretarzem. W latach 2008-2010 była redaktorem studenckiego nieperiodyku kulturalnego „re: presja”. W latach 2004-2008 działała jako wolontariusz w Miejskim Przedszkolu nr 17 w Piekarach Śląskich, gdzie prowadziła zajęcia poetyckie i teatralne dla dzieci. Pani Marta jest finalistką X edycji ogólnopolskiego konkursu o nagrodę Czesława Zgorzelskiego, za pracę magisterską „Grzebanie w grzebaniu. Postacie archeologa i grabarza w twórczości Jerzego Ficowskiego” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Nawareckiego. Jest również stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu.

Katarzyna Bartuś

Jako doktorantka fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i osiągnięcia naukowe. Była inicjatorką i sprawdziła się jako współorganizatorka sześciu edycji Pikniku Naukowego – Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków, organizowanej przez Koło Naukowe Fizyków UŚ. Była także między innymi współorganizatorem i członkiem Jury dwóch edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Multimedialny z Fizyki, inicjatorem i współorganizatorem czterech edycji „Święta liczby Pi” oraz dwóch edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Fizyka się liczy”. Pani Katarzyna reprezentuje Uniwersytet Śląski na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Angażowała się jako przedstawicielka doktorantów w Radzie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz w Radzie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Członkini Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.

Magdalena Bełza

Jako doktorantka socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej oraz działalność społeczną. Była ona organizatorką warsztatów muzycznych z Profesor Doris Jäger z Grazu, w których wzięli udział studenci Uniwersytetu Śląskiego. Warsztaty przygotowywały do prowadzenia zajęć rytmicznych z osobami pełno-
i niepełnosprawnymi. Zorganizowała również projekt „Widzialni – niewidzialni w przestrzeni lokalnej” w ramach Festiwalu Nauki, który zakładał uświadamianie społeczności lokalnej, zaczynając od społeczności uniwersyteckiej, problemów osób niepełnosprawnych. Pani Magdalena działa aktywnie na rzecz studentów niepełnosprawnych, między innymi poprzez organizowanie kursu języka migowego dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, prowadzenie punktu kontaktowego Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie oraz organizowanie szkoleń kadry akademickiej w zakresie edukacji studentów niepełnosprawnych. Angażowała się również we współpracę pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a uczelniami w Grazu (Austria) oraz Seinäjoki (Finlandia). Aktywnie reprezentowała Uniwersytet Śląski na konferencjach naukowych w kraju i poza granicami. Ukończyła Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku.

Jacek Francikowski

Jako doktorant biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i osiągnięcia naukowe. Był inicjatorem i współorganizatorem „Tygodnia mózgu”, promującego wiedzę z zakresu neurobiologii oraz „Dni Darwina” dotyczących problematyki ewolucyjnej. Pomysłodawca i wykonawca licznych projektów naukowych, między innymi: „Zależne od płci różnice poznawcze a wyniki testów kompetencji szkolnych w województwie śląskim”, „Students understanding of science. Wstępna analiza problematyki”, „Badanie właściwości i funkcjonowania pamięci roboczej (working memory)”, „Działanie melatoniny na rozwój i aktywność ruchową świerszcza domowego, Acheta domesticus”. Reprezentował Uniwersytet Śląski na wielu konferencjach naukowych. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie.

Przemysław Piwowarczyk

Jako doktorant historii na Wydziale Nauk Społecznych oraz student filologii klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymał Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Między innymi był inicjatorem Spacerów historycznych po Bogucicach, których zadaniem było przybliżenie mieszkańcom historii ich dzielnicy. Ponadto wielokrotnie dzielił się swoją wiedzą, działając jako wolontariusz przewodnik po terenie dawnej KWK Katowice. Wielokrotnie reprezentował Uniwersytet Śląski podczas konferencji naukowych. Autor wielu artykułów naukowych. Pan Przemysław jest wieloletnim stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce. Uczestniczył w programach LLP-Erasmus (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn) oraz MOST (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II). Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu.

Natalia Ruman

Jako doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Była ona inicjatorką, organizatorką i prelegentką licznych konferencji i sympozjów naukowych, zarówno na swoim macierzystym wydziale jak i poza nim, takich jak: sympozjum „Wybaczanie jako problem w nauce i życiu jednostek oraz społeczeństw”, konferencja naukowa pt. „Wypalenie zawodowe – problemem współczesnego nauczyciela”, międzynarodowe sympozjum naukowe – „Komunikacja interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia”, sympozjum „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” i wielu innych. Doceniona została również między innymi Jej aktywna działalność na rzecz społeczności lokalnej. Organizowała warsztaty i wystawy w pszczyńskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. Jest również członkiem Koła Naukowego Teologów i Międzywydziałowego Koła Psychologii Pozytywnej. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie.
return to top