Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Doktorant

Mateusz Dulski

13 czerwca 2014 wyróżniony przez JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe i działalność popularnonaukową.

 • Doktorant na kierunku fizyka
 • Jest jednym z odkrywców nowych minerałów: silicocarnotit Ca5[(PO4)(SiO4)](PO)4, hydroxyledgrewit Ca9(SiO4)4(OH)2, fluorchegemit Ca7(SiO4)3F2 oraz kyuygenit Ca12Al14O32[(H2O)4Cl2].
 • W swoim dorobku ma 14 artykułów naukowych opublikowanych w wysokopunktowanych czasopismach.
 • Kierownik projektu NCN „Minerały grupy rondorfitu – Ca8Mg(SiO4)4Cl2 jako prototypy nowych materiałów technologicznych” i wykonawca w projekcie NCN „Badanie reakcji transferu protonu w materii skondensowanej w warunkach atmosferycznych oraz w wysokim ciśnieniu”.
 • Wystąpił na kilku konferencjach międzynarodowych – zagranicznych i zorganizowanych w Polsce oraz na konferencjach ogólnopolskich.
 • Organizator dwóch zjazdów naukowych studentów i doktorantów fizyki i chemii
 • Stypendysta m.in. w ramach projektu „From Study of Molecular Dynamics in Amorphous Medicines at Ambient and Elevated Pressure to Novel Applications in Pharmacy” (2009) oraz „UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy”.
 • Wśród jego różnych zainteresowań jest m.in. modelarstwo, fantastyka oraz literatura kryminalna i detektywistyczna.
img

Mariusz Kanturski

13 czerwca 2014 wyróżniony przez JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe i działalność popularnonaukową.

 

 • Doktorant w ramach „Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.
 • Współautor 9 artykułów naukowych w czasopismach naukowych, w tym notowanych na liście JCR, wystąpił na kilku konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych.
 • Kierownik grantu naukowego „Struktura i geneza fauny mszyc (Hemiptera: Aphidoidea) Wzgórz Trzebnickich oraz Doliny Baryczy” pozyskanego z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • W ramach międzynarodowego grantu Synthesys pozyskał fundusze i możliwość wyjazdu naukowego do Copenhagen University (Dania) oraz Lund University (Szwecja). Doktorant współpracuje z muzeami zoologicznymi tych instytucji w ramach projektu: „Revision of the genus Eulachnus del Guercio, 1909 (Hemiptera: Aphididae: Lachninae).
 • Zaangażowany w działalność popularyzującą naukę, np. Członek Komisji Egzaminacyjnej XL, XLI i XLII Olimpiady Biologicznej na szczeblu rejonowym przy Towarzystwie Przyrodników im. M. Kopernika w Katowicach w latach 2011, 2012, 2013, 2014.
 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2011 / 2012 oraz 2013/2014.
 • Interesuje się taksonomią, filogenezą i faunistyką mszyc. Opisał jeden z ich rodzajów i 2 gatunki mszyc nowych dla nauki. Jego pasją są także góry, makrofotografia i literatura rosyjska.
img

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności poszczególnych osób i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2014 r.

return to top