Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Danuta Kołodziej

 • Jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2007 r. Z wykształcenia jest pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Swoje wykształcenie  uzupełniała  poprzez studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz zdobywając umiejętności komunikacji symbolicznej, również  na praktykach w klinikach w Niemczech i Szwajcarii
 • Pracowała jako logopeda w Katowicach w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w pierwszym w Polsce Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ciężkim porażeniem i niemówiącymi. Przez kilka lat pracowała na Uniwersytecie Śląskim, przekazując swoje wiadomości i umiejętności studentom
 • Przez pewien okres uczestniczyła w pracach grupy wolontariuszy, która współpracuje  z  Fundacją Gniazdo prowadzącą świetlicę terapeutyczną na Koszutce. Grupę tę opuściła, znajdując swoje miejsce jako wolontariusz w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Pomagając personelowi szpitala w karmieniu chorych leżących, wykorzystuje  zdobyte umiejętności logopedyczne, ponieważ te same narządy, które służą do mówienia biorą również udział w przyjmowaniu pokarmów. Spełnia się więc jako osoba pomocna i kompetentna. Od pięciu lat, regularnie raz w tygodniu przez cztery godziny, przebywa z chorymi
 • Na pytanie co daje jej praca w charakterze wolontariuszki Pani Danuta odpowiada, ze daje jej siłę do godnego życia.  Jak sama mówi: „Mimo, że wychodzę ze szpitala bardzo zmęczona, to mam wewnętrzne przekonanie, że jestem  potrzebna chorym i bardzo sobie cenię spotkanie z nimi.  Lubię fartuszek bonifraterski, który ubieram na białą bluzkę. Staram się ładnie wyglądać,  ponieważ tych chorych ludzi szanuję i wiem, że oni cieszą się ze spotkania ze mną.”
 • Oprócz pracy z ludźmi, Pani Danuta lubi pracę w ogródku. Posiada działkę, na której pracuje i odpoczywa wśród kwiatów. Należy także do komisji Rewizyjnej Rodzinnych Ogródków  Działkowych „Słoneczne Wzgórze” w Katowicach przy ulicy  Osikowej

Zdzisława Szymura

 • Ukończyła studia politechniczne i bibliotekarstwo z informacją naukową na Uniwersytecie Śląskim
 • Od roku 2011 jest słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim
 • Pracując zawodowo, już wtedy nie stroniła od prac społecznych. W  latach 2001 –  2013 była członkinią Międzynarodowej Organizacji Kobiet Soroptimist International. Była członkiem założycielem Śląskiego Klubu NIKE w Katowicach,  a także sekretarzem  pierwszej i czwartej kadencji tego Klubu. W ramach Klubu NIKE brała  udział w akcjach charytatywnych między innym na rzecz  „Domu Aniołów Stróżów’ w Katowicach, Hospicjum Cordis w Janowie czy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży
 • Należała do nagrody Czarnej Perły przyznawanej kobietom, które w sposób wyjątkowy wpływają na życie  Śląska
 • Jest członkiem zespołu wokalnego „EconoVocale” przy Ekonomicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Z Zespołem tym uczestniczyła w wielu koncertach,  między innymi w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w  Będzinie
 • Należy do  zespołu tanecznego „Jolki” w naszym uniwersytecie. Z zespołem tym  występowała w Olimpiadzie UTW w Łazach, z okazji Dnia Seniora na rynku katowickim, w Przeglądach Twórczości Artystycznej Słuchaczy UTW, w czasie  Śląskiego  Festiwalu Nauki, Pikniku Uniwersytetu Śląskiego i wielu innych imprezach na rzecz środowiska
 • Brała udział w konkursie Tańca Śląskiego „Trojak 2012”, „Trojak 2013”
 • Jest   członkiem zespołu teatralnego, grupową Warsztatów Teatralnych. Grupa ta występowała kilkakrotnie z okazji uroczystości UTW
 • Jako reprezentantka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim brała udział
 • w  przedstawieniu charytatywnym „Koncert Gwiazd” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie na rzecz  Stowarzyszenia „ Dress For  Success Poland” i  Fundacji „Porozumienie bez Barier”
 • Jako reprezentantka zespołu zdobyła w 2016 roku pierwsze   miejsce w II Konkursie Recytatorskim dla Seniorów „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą” w Piekarach Śląskich
 • Zdjęcia z różnych imprez, wybrane i opisane przez Panią Zdzisławę znajdują się w galerii UTW
 • Jest pasjonatką teatru, tańca i dobrej kuchni

Marianna Urbanek

 • Należy do grupy najstarszych słuchaczy UTW, solidnie uczęszczających  na zajęcia od 1998 roku. Jest mieszkanką Mikołowa, a do uniwersytetu zapisała się wtedy gdy nasz UTW przyjmował seniorów z całego Śląska, będąc  jedyną placówką tego typu w województwie.
 • Od wielu lat jest członkiem Samorządu UTW, aktywnie włączając się w jego prace. Utworzyła pierwszą komputerową bazę danych, co na początku tego wieku było rzadkością  na UTW. Do jej przygotowania zaangażowała swoją rodzinę, szczególnie synów. Baza ta, co roku aktualizowana, pokazuje osobowy skład UTW i jest podstawą ukazywania różnych statystyk. Przez kilka lat była odpowiedzialna za stronę informacyjną uniwersytetu, zarówno za informacje przychodzące do placówki, jak i informacje o uniwersytecie.
 • Uczestniczyła w przygotowaniu konferencji jubileuszowych z okazji 20 i 30 rocznicy istnienia UTW w Uniwersytecie Śląskim  oraz Ogólnopolskiej  Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z okazji 35 rocznicy powołania UTW w Polsce.
 • W  otoczeniu jest spostrzegana jako człowiek skromny, który bardzo chętnie  wspiera wszystkich będących w potrzebie, zarówno w miejscu zamieszkania (Mikołów) jak i na uniwersytecie. Cieszy się bardzo dużym zaufaniem koleżanek i kolegów UTW a szczególnie starszych i schorowanych, których wspiera  w dyskretny sposób. Kilku słuchaczy zawdzięcza jej swoją obecność na zajęciach UTW, bo ona po prostu pomaga im w przyjściu na wykłady,  gdy słabość nie pozwala im samodzielnie udać się na nasz uniwersytet.
 • Czynne uczestnictwo przez wiele lat w życiu UTW, dało Jej wiele satysfakcji i zadowolenia. Ceni sobie przynależność do UTW i mimo pewnego trudu związanego z dojazdem z Mikołowa, nie zamierza rezygnować z UTW.
 • Po przejściu na emeryturę zaangażowała się także w pracę jako wolontariuszka w Świetlicy Środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Łaziskach Górnych. Zorganizowała wyposażenie świetlicy w meble i sprzęt komputerowy oraz niezbędne  materiały eksploatacyjne. Prowadziła z dziećmi zajęcia plastyczne i roboty ręczne jak szydełkowanie, robótki na drutach. Pomagała dzieciom w odrabianiu lekcji oraz w przygotowaniu posiłków. Pośredniczyła również w załatwianiu pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zaangażowanie w tym wolontariacie trwało około 5 lat.
 • Prywatnie, pomagała w wychowaniu wnuczek i chętnie pracuje w przydomowym ogródku.
return to top