Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dariusz Halabowski

Doktorant III roku advanced methods in biotechnology and biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi z kilku ośrodków naukowych w Polsce. Bierze udział w projekcie pt. „Katamaran – Autonomiczny system do analizy właściwości fizyko-chemicznych wody w zbiornikach wodnych” oraz w międzynarodowym grancie COST pt. „Conservation of freshwater mussels – a pan-European approach”. Kieruje autorskim projektem naukowym WBiOŚ Młodzi Naukowcy 2018 pt. „Wpływ czynników środowiskowych na zgrupowania makrobezkręgowców w rzekach o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego (Górny Śląsk i tereny przyległe)”. Jest odkrywcą nowego dla nauki gatunku okrzemki z rodzaju Planothidium, a jego badania przyczyniły się do znalezienia kilku nowych dla Polski gatunków organizmów wodnych. Jest edukatorem w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie (realizując różnego rodzaju warsztaty, projekty i wydarzenia dla różnego rodzaju odbiorców). Udzielał się społecznie edukując m.in. dzieci i młodzież, a także współorganizując konferencję naukową. Brał udział w licznych konferencjach naukowych, zarówno krajowych (15 konferencji) jak i międzynarodowych (5) prezentując 28 wystąpień w postaci prezentacji i posterów. Opublikował 14 artykułów naukowych (7 z listy JCR) oraz 7 artykułów popularnonaukowych. Został uznany laureatem w kategorii Animator konkursu pn. „Popularyzator Nauki 2018” organizowanego przez MNiSW i portal Nauka w Polsce Fundacji PAP. Brał udział w VI, VII i VIII edycji Ogólnopolskiej Nocy Biologów oraz trzech edycjach Śląskiego Festiwalu Nauki.

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z czerwca 2019 r.
img
[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]
return to top