Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

  • Jakie działania i osiągnięcia są nagradzane w konkursie Wyróżnień Rektora UŚ?

Wyróżnienia mogą być przyznane za wyróżniające się i znaczące osiągnięcia w dziedzinie działalności społecznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej, kulturalnej i artystycznej oraz w działalności służącej propagowaniu życia studenckiego i integrowaniu społeczności akademickiej Uczelni. Kandydat może wykazywać działania z różnych obszarów, przy czym przynajmniej w jednym z nich działalność powinna trwać dłużej niż jeden rok akademicki.

 

  • Kto może starać się o Wyróżnienie Rektora UŚ?

Kandydatami do Wyróżnień mogą być wszystkie osoby posiadające status studenta lub doktoranta UŚ. Poza tym, w ramach Uniwersytetu Otwartego o Wyróżnienie mogą starać się uczestnicy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych form kształcenia.

 

  • Ile razy można starać się o Wyróżnienie Rektora UŚ i ile razy można je otrzymać?

Można starać się o Wyróżnienie wielokrotnie, ale można je otrzymać raz na każdym z niżej określonych etapów kształcenia lub uczestnictwa w Uczelni, przedstawiając działalność lub osiągnięcia z danego okresu uczenia się:

Przykład 1: jeśli składasz wniosek jako student studiów II stopnia, możesz wykazywać działalność prowadzoną na pierwszych studiach w UŚ (licencjackich lub magisterskich) niezależnie od kierunku.

Przykład 2: jeśli składasz wniosek jako student jednolitych studiów magisterskich, a wcześniej rozpoczęłaś/rozpocząłeś studia licencjackie, możesz wykazywać działalność podjętą już w trakcie pierwszych podjętych studiów w UŚ niezależnie od kierunku.

Przykład 3: otrzymując Wyróżnienie jako student studiów licencjackich nie można zostać laureatem wyróżnienia w takcie nauki na studiach magisterskich, ale jak najbardziej można je otrzymać jako doktorant.

 

  • Działalność z jakiego okresu można wykazywać we wniosku?

Kandydaci mogą wykazywać działalność od momentu rozpoczęcia danego etapu kształcenia (na którym składają wniosek) do momentu wypełniania formularza. Przykładowo zarówno doktorant, który otrzymał już Wyróżnienie jako student, jak i ten, który jeszcze go nie otrzymał, przedstawiają osiągnięcia i działalność od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich (a nie od momentu otrzymania poprzedniego Wyróżnienia). Niezależnie od tego w przypadku projektów, które rozpoczęły się wcześniej, a są kontynuowane na etapie, z którego składany jest wniosek, w formularzu prosimy wpisywać ich faktyczne daty rozpoczęcia. Jest to ważne dla kontekstu oceny oraz dla przygotowania opisów dla osób wyróżnionych.

 

  • W jaki sposób oceniane są wnioski Kandydatów w konkursie?

Konkurs Wyróżnień JM Rektora UŚ obejmuje bardzo różne działania. W pierwszej kolejności wnioski oceniane są na Wydziale, a następnie są przekazywane do Centrum Obsługi Studentów. Zawarte w nich opisy działalności i osiągnięć podlegają analizie Kapituły Konkursowej powołanej przez JM Rektora UŚ. W swoich pracach Kapituła opiera się na ocenach z Wydziałów – niejednokrotnie opisowych, a nie tylko punktowych oraz na trzech podstawowych kryteriach: zaangażowanie i okres aktywności (czy działalność jest od jakiegoś czasu, jest powtarzalna?), inicjatywa własna (czy osoba zainicjowała działania, była pomysłodawcą, głównym organizatorem?), wyróżnianie się (czy aktywność kandydata wyróżnia się na danym Wydziale lub w jednostce, osiągnięcia danej osoby są wyjątkowe na tle innych, dana osoba robi coś np. całkowicie niezwiązanego z kierunkiem studiów, co wymaga większego zaangażowania czasu czy pójścia „pod prąd”).

return to top